การใช้งาน S7-1200 เป็น Modbus RTU Master

การใช้งาน S7-1200 เป็น Modbus RTU Master

สำหรับในหัวข้อนี้เราจะกล่าวถึงการนำเอา S7-1200 มาใช้เป็น Modbus RTU Master เพื่อไปอ่านข้อมูลจากอุปกรณ์อื่นๆผ่านทาง serial port ซึ่งในกรณีนี้เราจะทำการสื่อสารผ่านทาง Communication board CB1241 ซึ่งสามารถใช้งานเป็นแบบ RS485 (2-wire) ซึ่งติดตั้งลงบนตัว PLC ได้เลยMBRTU_Master_00.png Continue reading “การใช้งาน S7-1200 เป็น Modbus RTU Master”

การใช้งาน S7-1200 เป็น Modbus TCP Server

การใช้งาน S7-1200 เป็น Modbus TCP Server

ในหัวข้อก่อนหน้า เราได้ทำการตั้ง PLC S7-1200 เป็น Modbus TCP Client เพื่อให้ PLC ไปอ่านค่าจากอุปกรณ์อื่นๆมาเก็บไว้ที่ PLC เอง เช่น เราอาจจะเอา PLC ไปอ่านค่าจาก temperature controller หรือ VSD ที่เป็นยี่ห้ออื่นๆ เป็นต้น

แต่ในหัวข้อนี้ เราจะทำการตั้ง PLC S7-1200 ให้เป็น Modbus TCP Server แทน นั่นคือ PLC จะเป็นตัวปล่อยข้อมูล Modbus เพื่อให้อุปกรณ์อื่นๆมาอ่าน/เขียนค่าแทน

MBTCP_Server_00.png

Continue reading “การใช้งาน S7-1200 เป็น Modbus TCP Server”

การใช้งาน S7-1200 เป็น Modbus TCP Client

การใช้งาน S7-1200 เป็น Modbus TCP Client

S7-1200 โดยปกติแล้วจะมีพอร์ท Profinet ไว้ให้ทุกรุ่นอยู่แล้ว ซึ่งเราสามารถนำพอร์ท Profinet นี้มาใช้งานเป็น Modbus TCP Client หรือ Modbus TCP Server ก็ได้ โดยการกำหนดให้พอร์ท Profinet นี้เป็น Modbus แบบไหน ไม่ได้ขึ้นอยู่กับการตั้งค่า hardware แต่ขึ้นอยู่กับการเลือกใช้งาน Block ที่ตัวโปรแกรมของเราเอง

ในหัวข้อนี้ เราจะทำการใช้งานให้ S7-1200 ทำตัวเป็น Modbus TCP Client เพื่อไปอ่าน/เขียนค่าตัวอุปกรณ์ใดๆก็ได้ที่ทำตัวเป็น Modbus TCP Server นั่นเอง ซึ่งจะทำการสั่งงานผ่าน Block “MB_CLIENT” นั่นเอง

MCClientTCP_00.png

Continue reading “การใช้งาน S7-1200 เป็น Modbus TCP Client”

การใช้งาน Recipe ด้วย PLC

การใช้งาน Recipe ด้วย PLC

Recipe คือการทำสูตร ซึ่งเหมาะกับงานที่ต้องมีการเปลี่ยน product ในการทำงานแล้วจำเป็นต้นเปลี่ยนค่า parameter ใน PLC ใหม่ด้วย  หากเราทำการเปลี่ยนค่า parameter ใน PLC ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยน product ที่ผลิตก็จะไม่สะดวกนัก จึงเกิดความคิดของการใช้งาน recipe ขึ้นมา คือทำการเก็บสูตรไว้ที่ PLC ก่อน เมื่อถึงเวลาใช้งานก็ค่อยดึงจาก PLC มาใส่ address ของ parameter นั้นๆ

เนื่องจากการใช้งานนี้ มีการ export/import ไปยัง SD card ด้วย ดังนั้นตัว PLC ต้องมีการใส่ SD Card ของทาง Siemens เอาไว้ตลอดเวลา

ตัวอย่างสูตร:

Recipe_01.png Continue reading “การใช้งาน Recipe ด้วย PLC”

การใช้งาน Data Logging บน PLC

การใช้งาน Data Logging บน PLC

โดยปกติแล้ว การทำ Data logging เรามักจะทำบนจอ HMI เป็นหลัก แต่จริงๆแล้วตัว PLC เองก็สามารถทำ Data Logging ได้เช่นเดียวกัน ดังนั้นในกรณีที่เราไม่มีจอ HMI จริงๆ เราก็สามารถนำการประยุกต์ใช้งาน Data logging ที่ตัว PLC ได้เลย

แต่สำหรับข้อแนะนำโดยทั่วๆไปแล้ว เรายังแนะนำให้ทำ Data logging ที่จอ HMI มากกว่า เนื่องจากมีความยืดหยุ่นในการใช้งานมากกว่านั่นเอง ดังนั้นในหัวข้อนี้จึงถือเป็นการเรียนรู้ความสามารถที่เพิ่มเติมของตัว PLC เพื่อให้เราเข้าใจการทำงานของ PLC ให้มากขึ้นนั่นเอง

Continue reading “การใช้งาน Data Logging บน PLC”

การใช้งาน PWM

การใช้งาน PWM

การใช้งาน PWM เป็นการส่ง pulse โดยที่เราสามารถปรับความกว้างของ duty cycle ที่ออกมาได้ ซึ่งส่งผลต่อค่าเฉลี่ยของสัญญาณที่ออกมามีความมากน้อยได้ด้วยนั่นเอง เราจึงสามารถนำค่าเฉลี่ยของสัญญาณ output PWM นี้ไปควบคุมสัญญาณอุปกรณ์จำพวก heater ผ่านทาง solid-state relay ได้PWM_01

PWM_02

Continue reading “การใช้งาน PWM”

Earthing System

IEC Terminology

IEC 60364 ได้แยกชนิดของการจำแนกชนิดของ Earthing system เป็น 3 แบบโดยอาศัยตัวอักษรคู่คือ TN, TT และ IT

อักษรตัวแรก บอกชนิดการเชื่อมต่อระหว่าง Earth และ Power Supply Equipment ( Generator หรือ Transformer)

“T” — เชื่อมต่อตรงกับจุด Earth
“I” — ไม่มีการเชื่อมต่อกับ Earth (isolation)

อักษรตัวที่สอง บอกชนิดการเชื่อมต่อระหว่าง Earth กับ Electrical Device ที่ถูกจ่ายไฟเข้าไป

“T” — เชื่อมต่อตรงกับจุด Earth
“N” — เชื่อมต่อตรงกับ Neutral และ Earth ที่จุดติดตั้ง Original

Continue reading “Earthing System”