การใช้งาน High Speed Counter (HSC)

การใช้งาน High Speed Counter (HSC) บน S7-1200 นั้นมีความง่ายในการใช้งานมาก เพราะอาศัยการโปรแกรมน้อยมาก  โดยหลักๆส่วนใหญ่แล้วเราจะทำการตั้งค่า HSC เท่านั้น ว่าต้องการใช้ channel ไหน, ใช้ counter แบบกี่เฟส เป็นต้น

จากนั้น software จะทำการระบุให้เรามาอยู่แล้วว่า input ไหนใช้ทำอะไร และใช้ Input address ตัวไหน เมื่อเราทำการโหลดการตั้งค่าเหล่านี้ลงไปใน PLC เราก็จะสามารถอ่านค่า high speed counter ได้ทันทีโดยที่ไม่ต้องการโปรแกรมใดๆเลย

อย่างไรก็ตาม หากเราต้องการใช้งาน High Speed Counter ให้สมบูรณ์ขึ้น ทาง software ก็ได้เตรียม block CTRL_HSC มาให้เพื่อทำการปรับเปลี่ยน parameter ของ High Speed Counter ภายหลังได้ผ่านทางการโปรแกรม

ขั้นตอนการตั้งค่า High Speed Counter

1. ทำการเลือก Channel ของ High Speed Counter ที่เราต้องการใช้  เช่นกรณีนี้ต้องการใช้ HSC1 แล้วให้เลือก “Enable this high speed counter”
HSC_001

2. ตั้งค่า Function ของ HSC ว่าต้องการใช้เป็น counter แบบกี่เฟส และเป็น Count up หรือ Count down กรณีนี้เราเลือกเป็นแบบ Two phase
HSC_002

3. ตั้งค่า ค่าเริ่มต้นของ counter value
HSC_003

4. โปรแกรมจะบอกเราด้วยว่า input ไหนใช้ทำอะไร เช่นกรณีนี้ %I0.0 ใช้เป็นตัว Count up ส่วน %I0.1 ใช้เป็น Count down
HSC_004

5. โปรแกรมจะแจ้งเราว่า HSC1 นี้ใช้ input address ไหน ซึ่งเราจะใช้ input นี้เพื่อนำค่า counter value มาแสดง  สังเกตว่า Start address เริ่มต้นที่ 1000 และสิ้นสุดที่ 1003 นั่นหมายความว่ากินพื้นที่ไป 4 bytes ดังนั้นเราจะนำ address %ID1000 มาเพื่อแสดงค่า counter value
HSC_005

6. ส่วนสุดท้ายเป็น Hardware identifier ซึ่งเราแค่จำตัวเลขนี้ไว้ เพื่อใช้กับ block CTRL_HSC ในภายหลัง
HSC_006

 

เพียงแค่การตั้งค่าดังกล่าวข้างต้นเท่านั้น เมื่อเราโหลดโปรแกรมลง PLC เราก็เห็นว่า High Speed Counter สามารถรับค่ามาได้แล้วโดยที่ต้องทำการโปรแกรมใดๆเลย ตัวอย่างข้างล่างจะเห็นว่าถ้า %I0.0 มี input เข้ามาก็จะทำการนับขึ้น ส่วนถ้า %I0.1 เข้ามาก็จะทำการนับลงแทนHSC_007

 

 

อย่างไรก็ตาม หากต้องการให้การใช้งาน High Speed Counter สมบูรณ์ยิ่งขึ้น เราควรนำ block CTRL_HSC มาร่วมด้วย ในกรณีที่เราต้องการเปลี่ยนค่าต่างๆให้กับ High Speed Counter ภายหลังโดยไม่ต้องโหลดโปรแกรมลงไปใหม่HSC_008

สำหรับรายละเอียดของขาต่างๆของ block CTRL_HSC นั้นขอให้ผู้อ่านลงศึกษาเพิ่มเติมเอง แต่โดยหลักๆแล้วขาที่ใช้บ่อยๆน่าจะเป็น  CV และ NEW_CV โดย

  • NEW_CV : จะทำการใส่ค่า counter ใหม่ลงไปให้ HSC
  • CV : เป็นขา Enable ถ้าขานี้ ON จึงจะทำการนำค่า NEW_CV ไปใส่เป็นค่า counter ใหม่
  • NEW_DIR : หากค่าเป็น 1=นับขึ้น, หากค่าเป็น -1=นับลง
  • DIR : เป็นขา Enable ของ NEW_DIR หากค่าเป็น ON จึงทำการสั่ง NEW_DIR
  • NEW_PERIOD : ใช้กรณีที่ใช้ HSC เป็น frequency meter ใช้ตั้ง time base โดย 10=0.01s, 100=0.1s, และ 1000=1s
  • PERIOD : เป็นขา Enable ของ NEW_PERIOD หากค่าเป็น ON จึงทำการสั่ง NEW_PERIOD

 

ตัวอย่างเช่น เราต้องการเปลี่ยนค่าของ counter value ให้มีค่า 888 เราต้องทำดังนี้

HSC_009
ตั้งค่า NEW_CV=888 แล้วทำการ enable ขา CV
HSC_010
ค่า counter จะเปลี่ยนเป็น 888

 

Hardware Specification

– จำนวน HSC ของ PLC แต่ละรุ่น มีดังนี้HSC_011

 

– รูปแบบของ counter input ที่รองรับมีดังนี้

  1. Single-phase
  2. Two phase (1 signal for count up, 1 signal for count down)
  3. A/B (Quadrature 1x)
  4. A/B (Quadrature 4x)
– ความถี่สูงสุดที่แต่ละ Channel รองรับมีดังนี้

HSC_012
SP = Single phase, MP=Multi-phase, x/y=max. input freq/max. PTO freq (หน่วยเป็น kHz)

หรือจะดูจากตารางนี้ก็ได้ มีความหมายเหมือนกัน แล้วแต่ว่าใครถนัดดูแบบไหนเท่านั้น

HSC_013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s