การใช้งาน PWM

การใช้งาน PWM

การใช้งาน PWM เป็นการส่ง pulse โดยที่เราสามารถปรับความกว้างของ duty cycle ที่ออกมาได้ ซึ่งส่งผลต่อค่าเฉลี่ยของสัญญาณที่ออกมามีความมากน้อยได้ด้วยนั่นเอง เราจึงสามารถนำค่าเฉลี่ยของสัญญาณ output PWM นี้ไปควบคุมสัญญาณอุปกรณ์จำพวก heater ผ่านทาง solid-state relay ได้PWM_01

PWM_02

การตั้งค่าเพื่อใช้งาน PWM

1. ที่ Device Configuration -> Properties ของ PLC ให้เราตั้งค่า Pulse generator (PTO/PWM) โดยเลือก channel ที่ต้องการ แล้วทำการ Enable channel ที่เราต้องการใช้งาน โดยตัวอย่างนี้เราเลือกใช้งาน Channel1 ซึ่งก็คือ PTO1/PWM1
PWM_03

2. ในส่วนของ Parameter assignment ของ PTO/PWM ที่เราเลือก ให้เราตั้งค่าพารามิเตอร์เหล่านี้
– Signal type เป็น PWM
– Time base ใช้เพื่อตั้งค่าคาบ (period) ว่าเป็นหน่วยอะไร เช่น Milliseconds
– Pulse duration format ตั้งเป็นหน่วยของความกว้างที่ต้องการ ปกติตั้งเป็น Hundredths คือเป็น %
– Cycle time ตั้งความกว้างรวมของคาบ (period)
PWM_04

3. ในส่วนของ Hardware output ให้เราเลือกว่าจะส่ง pulse PWM ออกที่ output ตัวใด  โดยค่าปกติของ Channel1 นั้นจะใช้ Q0.0 อยู่แล้ว
PWM_05

4. ในส่วนของ I/O addresses ตัวโปรแกรมจะบอก address ที่เราต้องใช้เพื่อปรับ duty cycle เช่นหากโปรแกรมบอกว่า Start address เป็น 1000 และ End address เป็น 1001 นั่นหมายความว่าเราจะใช้ %QW1000 เพื่อใช้เป็นตัวปรับ duty cycle เราจึงต้องมีหน้าที่ปรับค่าของ duty cycle ผ่านทาง %QW1000PWM_06.png

5. ในส่วนของ Hardware identifier ให้เราจำตัวเลขนี้เอาไว้ก่อน โดยจะนำไปใช้กับ block CTRL_PWM ในส่วนของการโปรแกรม
PWM_07.png

การโปรแกรมเพื่อสั่งงาน PWM

1. ในการใช้งาน เราเพียงแค่วาง block CTRL_PWM ลงไป แล้วทำการระบุ
– ระบุ Hardware identifier นำไปใส่ในส่วนของ PWM
– ระบุ address เพื่อใช้ Enable ตัว PWM ในส่วนของ ENABLE
PWM_08

2. จากนั้นเราอาจจะสร้าง block MOVE เพื่อทำการใส่ค่าลงไปใน %QW1000 เพื่อทำการปรับ duty cycle นั่นเอง

ตัวอย่าง

ตัวอย่างนี้ เราได้ทำการใส่ค่า duty cycle เป็น 25
PWM_09

ดังนั้นรูปคลื่นที่ได้ จะออกมาดังรูปคือ มีส่วนที่ on = 25ms และคาบรวมมีค่า 100ms (ค่า 100ms นี้ได้มาจากการตั้งค่า Parameter assignment จากขั้นตอนที่ 2 ในส่วนแรก)
PWM_10

 

 

 

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s