การใช้งาน Data Logging บน PLC

การใช้งาน Data Logging บน PLC

โดยปกติแล้ว การทำ Data logging เรามักจะทำบนจอ HMI เป็นหลัก แต่จริงๆแล้วตัว PLC เองก็สามารถทำ Data Logging ได้เช่นเดียวกัน ดังนั้นในกรณีที่เราไม่มีจอ HMI จริงๆ เราก็สามารถนำการประยุกต์ใช้งาน Data logging ที่ตัว PLC ได้เลย

แต่สำหรับข้อแนะนำโดยทั่วๆไปแล้ว เรายังแนะนำให้ทำ Data logging ที่จอ HMI มากกว่า เนื่องจากมีความยืดหยุ่นในการใช้งานมากกว่านั่นเอง ดังนั้นในหัวข้อนี้จึงถือเป็นการเรียนรู้ความสามารถที่เพิ่มเติมของตัว PLC เพื่อให้เราเข้าใจการทำงานของ PLC ให้มากขึ้นนั่นเอง

Data Logging บน PLC เก็บข้อมูลไว้ที่ไหน

DataLog โดยการใช้งาน PLC นั้น จะทำการเก็บข้อมูลไว้ที่ SD Card ที่ใส่ไว้ในตัว PLC ดังนั้น เราจึงจำเป็นต้องใส่ SD Card เอาไว้ตลอดเวลาด้วย

อย่าลืมว่า SD Card ที่ใช้ ต้องเป็น SD Card ของทาง Siemens เท่านั้น

แล้วเราจะดูข้อมูล Data Logging ใน SD Card ได้อย่างไร

เราสามารถใช้ function Web Server ของ  PLC แล้วทำการเข้าไปดูข้อมูลใน SD Card ผ่านทาง WebServer ได้ ดังนั้นเราจึงควรเปิดใช้งาน WebServer ของตัว PLC ด้วย
DataLog_01.png

Block ที่เกี่ยวข้องกับ Data Logging มีอะไรบ้าง

Block ที่เกี่ยวข้องกับ Data Logging จะอยู่ใน Extended instructions -> Recipe and data logging และอยู่ในหัวข้อย่อย Data Logging ดังรูป
DataLog_13.png

การใช้งาน Data Logging

1. สร้าง Data Block ขึ้นมาใหม่ เพื่อใช้เป็นตัวกำหนดชื่อไฟล์, header ของไฟล์, ข้อมูลที่ต้องการเขียน DataLog เป็นต้น
DataLog_02.png

2. วาง Block DataLogCreate เพื่อใช้สร้างตัว DataLog มาก่อน
DataLog_03.png

3. เพื่อความสมบูรณ์ ทำการวางคำสั่งเพื่อบอกว่า Create DataLog แล้วสำเร็จ หรือมี error อย่างไรบ้าง
DataLog_04.png

4. ทำการ move ค่าที่ต้องการไปยัง Data Block ที่เราได้สร้างขึ้น
DataLog_05.png

5. สั่งงาน DataLogWrite เพื่อทำการเขียนข้อมูลลงไฟล์ที่เราได้สร้างขึ้นจากขั้นตอนแรก (DataLogCreate)
DataLog_06.png

DataLog_07.png

6. เมื่อทำการเก็บข้อมูลจนครบจำนวน record ที่ระบุจากขั้นตอนแรก ให้ทำการ Close DataLog ซึ่งเราสามารถตรวจสอบได้จาก Status ของ DataLogWrite นั่นเอง
DataLog_08.png

เมื่อเราทำการ Close DataLog แล้ว จะไม่สามารถทำการเก็บข้อมูลเพิ่มเติมได้อีกDataLog_09.png

7. เราจะสามารถทำการเขียนข้อมูลเพิ่มลงได้ เมื่อทำการ Open DataLog อีกครั้ง โดยข้อมูลจะถูกเขียนทับข้อมูลที่เก่าที่สุดก่อน
DataLog_10.png

DataLog_11.png

8. เราสามารถสร้างไฟล์ใหม่ได้ด้วยคำสั่ง DataLogNewFile ซึ่งต้องทำการใส่ชื่อไฟล์ใหม่ในตัวแปร MyNewDataLogName ด้วย และไม่ให้ซ้ำกับชื่อไฟล์เดิม
DataLog_12.png

เราจะเห็นว่า เราสามารถทำการเก็บข้อมูล Data Logging ด้วย PLC ได้เลย โดยทำการเก็บข้อมูลลง SD Card ของทาง Siemens เท่านั้น  ซึ่งความแตกต่างหลักๆของการทำ Data Logging ที่ PLC กับที่จอ HMI ก็คือ การทำ Data Logging ที่ PLC จำเป็นต้องมีการเขียนโปรแกรมเข้าช่วย และต้องทำการตั้งชื่อไฟล์ใหม่เอาเอง  แต่การทำ Data Logging ที่ HMI นั้นจะอาศัยการตั้งค่าและใช้การโปรแกรมให้น้อยที่สุด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s