การใช้งาน Recipe ด้วย PLC

การใช้งาน Recipe ด้วย PLC

Recipe คือการทำสูตร ซึ่งเหมาะกับงานที่ต้องมีการเปลี่ยน product ในการทำงานแล้วจำเป็นต้นเปลี่ยนค่า parameter ใน PLC ใหม่ด้วย  หากเราทำการเปลี่ยนค่า parameter ใน PLC ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยน product ที่ผลิตก็จะไม่สะดวกนัก จึงเกิดความคิดของการใช้งาน recipe ขึ้นมา คือทำการเก็บสูตรไว้ที่ PLC ก่อน เมื่อถึงเวลาใช้งานก็ค่อยดึงจาก PLC มาใส่ address ของ parameter นั้นๆ

เนื่องจากการใช้งานนี้ มีการ export/import ไปยัง SD card ด้วย ดังนั้นตัว PLC ต้องมีการใส่ SD Card ของทาง Siemens เอาไว้ตลอดเวลา

ตัวอย่างสูตร:

Recipe_01.png

ขั้นตอนการใช้งาน Recipe

1. สร้าง PLC data type ชนิดใหม่ขึ้นมา เช่นชื่อว่า Beer_Recipe แล้วตั้งชื่อและชนิดของตัวแปรที่ต้องใช้ลงไป
Recipe_02.png

2. ทำการสร้าง Data block ขึ้นมาใหม่ แล้วกำหนดตัวแปรเป็น array ชนิดของ PLC data type ที่เราได้เพิ่งสร้างไป เช่นตัวอย่างนี้เราสร้าง array[0..2] คือมีสินค้าทั้งหมด 3 ชนิดด้วยกัน จากนั้นให้เราใส่ค่า Start value ลงไปในแต่ละ product
Recipe_03.png

3. สร้าง Network เพื่อ Export ค่า recipe ไปยัง SD card ของ PLC  เมื่อ RecipeExport_REQ ทำงาน สูตรใน Data block จะถูก export ไปยัง SD card ทันที
Recipe_04.png

4. สร้าง Network เพื่อ Import ค่าจาก SD card ไปยัง recipe ของ PLC เมื่อ RecipeImport_REQ ทำงาน สูตรใน SD card จะถูก import กลับมายัง recipe ใน Data block ของ PLC
Recipe_05.png

5. สร้าง Network เพื่อโยนค่าสูตรใน Data block ไปยัง address ปลายทางอื่นที่เราต้องการ กรณีนี้เราสามารถเขียนแบบ SCL ซึ่งจะง่ายกว่า และใช้ ProductID เป็น index เพื่อเลือก array หรือ product ที่ต้องการนั่นเอง
Recipe_06.png

 

ตัวอย่างเช่น  เมื่อ ProductID มีค่าเป็น 0
Recipe_07.png

ค่าใน Products[0] จะถูก copy ไปยัง address ปลายทาง เป็นต้น
Recipe_08.png

การดูไฟล์ recipe ใน SD Card

เนื่องจากปกติแล้วเราไม่สามารถถอด SD card ของ PLC ออกมาได้เมื่อ PLC ยังทำงานอยู่ ดังนั้นวิธีการที่ดีที่สุดในการจัดการกับไฟล์ใน SD card คือใช้งานผ่านทาง Web browser นั่นเอง ซึ่งแน่นอนว่าตัว PLC ต้องเปิดใช้งาน function Web-Server เอาไว้ก่อนด้วย

Recipe_09.png

Recipe_10.png

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s