Watch table / Force table

Watch table / Force table

ในบางครั้ง เราอาจจะต้องการดูค่าตัวแปรต่างๆหรือเปลี่ยนค่าตัวแปรต่างๆในโปรแกรม เราสามารถสร้าง Watch table ขึ้นมาเพื่อรวบรวมตัวแปรต่างๆมาไว้ในตารางเดียวกันได้เพื่อความง่ายในการตรวจสอบค่าและการเปลี่ยนค่า แต่ Watch table ไม่สามารถบังคับค่าให้กับ Input หรือ Output จริงๆได้ แต่ถ้าหากเราต้องการบังคับค่า Input จริงๆของ PLC หรือ Output จริงๆของ PLC (ซึ่งอาจจะขัดแย้งกับการทำงานของโปรแกรม) เราสามารถเลือกใช้งาน Force table แทนได้ในกรณีนี้

การใช้งาน Watch table

การใช้งาน Watch table นั้นเหมาะในการตรวจสอบค่าตัวแปร tag ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Input, Output, Global memory หรือ Data block ต่างๆมารวมไว้ที่เดียวกัน ทำให้ง่ายต่อการตรวจสอบเพราะตัวแปรเหล่านี้มักจะอยู่กันคนละที่กันในโปรแกรม

ซึ่งโดยปกติแล้วเราสามารถเปลี่ยนค่าตัวแปรต่างๆได้ด้วย ยกเว้นตัวแปรพวก Input จริงๆ และ Output จริงๆที่โดนบังคับให้ on/off ตามคำสั่งในโปรแกรม เราจะไม่สามารถสั่งเปลี่ยนค่าได้

1. โดยค่า default นั้น ตัว Watch table จะยังไม่ถูกสร้างให้ ให้เรา double click ที่ Add new watch table เพื่อสร้าง Watch table ขึ้นมา
WatchForce_01.png

2. เลือก tag ที่ต้องการมาใส่ในตาราง Watch table ที่ได้สร้างขึ้นมาWatchForce_02.png

3. ตัวอย่างการเลือก tag ที่ต้องการครบแล้วWatchForce_03.png

4. เมื่อเรากดรูปแว่นตา ค่าปัจจุบันของ tag จะแสดงในคอลัมน์ Monitor valueWatchForce_04.png

5. หากเราต้องการเปลี่ยนค่า tag ต่างๆ ให้เราใส่ค่าในคอลัมน์ Modify valueWatchForce_05

6. จากนั้นให้กดรูปสายฟ้า (ที่มีเลข1) เพื่อทำการเปลี่ยนค่าตัวแปรนั้น สังเกตว่าตัวแปรที่ถูก modify จะมีเครื่องหมายถูกด้านหลังด้วยWatchForce_06.png

7. เมื่อเปลี่ยนค่าสำเร็จ ค่าในคอลัมน์ Monitor value ควรจะเป็นค่าเดียวกับ Modify value แล้วWatchForce_07.png

8. เราสามารถสร้าง Watch table หลายๆ table ได้เพื่อการจัดหมวดหมู่ในดูง่าย และสามารถเลือกเปลี่ยนชื่อ Watch table ได้ด้วยเพื่อง่ายต่อความเข้าใจ
WatchForce_08.png

การใช้งาน Force table

เนื่องจาก Watch table นั้น ไม่สามารถใส่ค่าให้กับ Input จริงๆ และ Output จริงๆ (ที่โดนบังคับไว้ด้วยโปรแกรม) ได้ ดังนั้นเราจึงสามารถใช้ Force table แทนได้

1. เนื่องจาก Force table จะถูกสร้างมาให้อยู่แล้ว เราจึงสามารถกำหนดตัวแปรที่ต้องการในตาราง Force table ได้เลยWatchForce_09

2. ให้ทำการเลือก tag ที่ต้องการ force มา
WatchForce_10.png

3. สังเกตว่าเมื่อเราเลือก tag ที่ต้องการมาใส่ใน Force table แล้ว จะมีสัญลักษณ์ 😛 ต่อท้ายด้วย เป็นตัวที่บอกให้ทราบว่าตัวแปรดังกล่าวสามารถถูก force ได้
WatchForce_11

 

สังเกตว่าตัวแปร Analog_IN1 เป็น analog input จริงๆ ทำให้เราไม่สามารถบังคับค่าได้จาก Watch table และ Output0_0 ก็เป็น output จริงๆที่จะสามารถ on ได้จาก Input0_0 ซึ่งทำให้เราไม่สามารถเปลี่ยนค่าให้ on ได้ตรงๆจาก Watch table เช่นกันดังนั้นในกรณีนี้ เราจะใช้ Force table เพื่อบังคับใส่ค่าให้ Analog_IN1 และบังคับให้ Output0_0 นั้น on แม้ว่า Input0_0 จะยังไม่ทำงานก็ตาม
WatchForce_12

4. ทำการใส่ค่าที่ต้องการบังคับให้กับตัวแปรต่างๆในคอลัมน์ Force value
WatchForce_13

5. กดปุ่ม F (สีแดงที่มีสามเหลี่ยมสีเขียว) เพื่อบังคับค่าให้ tag ที่ต้องการ
WatchForce_14

6. โปรแกรมจะมีหน้าต่าง popup ขึ้นมาให้ยืนยันว่าต้องการ force ตัวแปรหรือไม่ ให้กด Yes
WatchForce_15.png

7. สังเกตได้ว่าเมื่อตัวแปรถูก force แล้ว จะมีสัญลักษณ์ตัว F สีแดงที่คอลัมน์หน้าสุด
WatchForce_16

8. สังเกตว่าค่า Analog Input จะมีค่าแล้ว แม้ว่าจะยังไม่มีการใส่ค่าจริงๆให้กับ Analog input ตัวนั้นเลย
WatchForce_17.png

9. สังเกตว่าเมื่อมีการ Force ค่า ไฟ MAINT ที่ PLC จะติดขึ้นมาด้วย ซึ่งเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ปกติเมื่อมีการ force ตัวแปร
WatchForce_18.png

10. หากต้องการยกเลิกการ force ให้กดปุ่ม F (สีแดงที่มีสี่เหลี่ยมดำ)
WatchForce_19

11. โปรแกรมจะมี popup แจ้งเตือนว่าต้องการยกเลิกการ force หรือไม่ ให้กด Yes เพื่อยกเลิก
WatchForce_20.png

12. สังเกตว่าสัญลักษณ์ F ที่คอลัมน์แรกได้หายไปแล้ว แสดงว่าการ force ได้ถูกยกเลิกแล้ว
WatchForce_21.png

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s