การอ่านค่าน้ำหนักด้วย SIWAREX WP321 กับ CPU ET200SP

การอ่านค่าน้ำหนักด้วย SIWAREX WP321 กับ CPU ET200SP

Siwarex WP321 เป็นโมดูลเพื่ออ่านค่าน้ำหนักคล้ายกับ WP231 บน S7-1200 เพียงแต่ WP321 เป็นโมดูลบน platform ของ ET200SP CPU นั่นเอง และเนื่องจากเป็น platform บน ET200SP จึงทำให้โมดูลนี้ไม่มีพื้นที่สำหรับพอร์ท Ethernet บนตัวโมดูล แต่เปลี่ยนเป็นพอร์ท RS485 แทน
WP321_01
Continue reading “การอ่านค่าน้ำหนักด้วย SIWAREX WP321 กับ CPU ET200SP”

Advertisements

เราสามารถใช้ PID ได้กี่ตัวในแต่ละ PLC

เราสามารถใช้ PID ได้กี่ตัวในแต่ละ PLC

คำถามที่มักพบบ่อยๆคือ S7-1200 หรือ S7-1500 สามารถใช้ PID ได้กี่ตัว

คำตอบตรงๆก็คือ ไม่มีสเปคระบุไว้โดยตรงว่าเราสามารถวาง PID ได้กี่ตัว เพราะขึ้นอยู่กับว่าเราใช้งาน PID ใน Cyclic OB เร็วแค่ไหน และจำนวน PID ที่ใช้ทั้งหมดกินพื้นที่เหมาะสมกับ CPU แต่ละตัวหรือไม่ ซึ่งข้อมูลส่วนนี้เราต้องคำนวณเองจากข้อมูล PID processing time และ PID memory requirement ที่ระบุไว้ใน Help ของ TIA Portal นั่นเอง ซึ่งมีวิธีการคำนวณดังนี้ Continue reading “เราสามารถใช้ PID ได้กี่ตัวในแต่ละ PLC”

การอ่านค่า WP231 ด้วย Real time IO

การอ่านค่า WP231 ด้วย Real time IO

WP231 นั้นมีความง่ายในการอ่านค่าตรงที่ เมื่อเราทำการเพิ่ม module เข้าไปต่อกับ S7-1200 แล้ว เราจะสามารถอ่านค่าน้ำหนักผ่านทาง I/O ของ module WP231 ได้ทันที โดยที่เราไม่ต้องทำการโปรแกรมใดๆเลย แต่มีข้อเสียคือเราจะอ่านค่าได้เฉพาะค่า 2 ค่าที่ทำการ map ไว้ใน SIWAREX WP231 เท่านั้น Continue reading “การอ่านค่า WP231 ด้วย Real time IO”

การอ่านค่าน้ำหนักผ่านทาง SIWAREX Weighing module (WP231)

การอ่านค่าน้ำหนักผ่านทาง SIWAREX Weighing module (WP231)

S7-1200 นั้นมีอุปกรณ์เสริม SIWAREX Weighing module WP231 ซึ่งเป็นอุปกรณ์วัดน้ำหนัก ดังนั้นเราจึงสามารถนำไปต่อกับ Load cell ได้โดยตรงและทำการวัดค่าน้ำหนัก และได้ค่าน้ำหนักไปหา PLC ได้โดยที่ไม่ต้องทำการแปลงค่าใดๆเลย  ส่วนการต่อกับ S7-1200 นั้นก็ยังคงนำ module ไปต่อทางด้านขวามือของ S7-1200 เหมือนโมดูล IO ปกติ

WP231_01 Continue reading “การอ่านค่าน้ำหนักผ่านทาง SIWAREX Weighing module (WP231)”

การใช้จอ HMI ส่ง Email

การใช้จอ HMI ส่ง Email

จอ Comfort Panel มี feature ที่สามารถใช้ส่ง Email ได้โดยตรงได้เลย โดยที่ไม่ต้องมี software หรือ server อะไรเพิ่มเติม จึงเป็น feature ที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการใช้งานเพื่อส่งข้อความแจ้งเตือนผู้ปฏิบัติงานได้ทันที

หากเป็นเมื่อก่อน การแจ้งเตือนจะใช้การส่ง SMS ซึ่งต้องใช้ modem และต้องเขียนโปรแกรมเพื่อสั่งงาน modem ด้วย และการส่งแต่ละครั้งก็จะมีค่าใช้จ่ายทุกๆข้อความที่ส่งออกไป ทำให้ปัจจุบันการเปลี่ยนมาส่งทาง email มีความสะดวกมากกว่าเพราะเราเสียค่า internet รายเดือนได้อยู่แล้ว และการส่ง email ก็ใช้ปริมาณข้อมูลน้อยมากด้วย และยิ่งปัจจุบันมือถือทุกเครื่องมีระบบ push ซึ่งรับและแจ้งเตือน email ได้เกือบจะทันทีอยู่แล้ว การส่ง email จึงสะดวกกว่าการส่ง SMS มาก
Email_01
Continue reading “การใช้จอ HMI ส่ง Email”

การสร้าง Pop-up screen

การสร้าง Pop-up screen

Popup screen คือหน้าจอย่อยที่สามารถสั่งให้แสดงผลขึ้นมาบนหน้าจอหลักได้ คล้ายกับ Pop-up screen ของการใช้งาน Windows

ในหน้าต่าง Pop-up screen เองก็ยังสามารถวางพาร์ทต่างๆเพื่อควบคุมและแสดงผลพาร์ทต่างๆได้ตามปกติอีกด้วย จึงทำให้การออกแบบหน้าจอเป็นระเบียบและเป็นสัดส่วนมากขึ้น Continue reading “การสร้าง Pop-up screen”

การสร้างภาพหมุนเลียนแบบ Animation ด้วย Graphic list

การสร้างภาพหมุนเลียนแบบ Animation ด้วย Graphic list

ในการใช้งาน animation นั้น เราสามารถทำให้ภาพเคลื่อนที่ในแนวตั้ง แนวนอน (movement) หรือทำให้ปรากฏหรือหายไปได้ (visibility) แต่ปัญหาที่คนส่วนใหญ่เจอก็คือ animation ของทาง Siemens ไม่มีการหมุน (rotate) มาให้ ทำให้ไม่สามารถทำภาพหมุนได้

ดังนั้นเราจะมาประยุกต์การใช้งาน Graphic list เพื่อทดแทนการทำ animation แบบ rotate แทนซึ่งมีขั้นตอนดังนี้ Continue reading “การสร้างภาพหมุนเลียนแบบ Animation ด้วย Graphic list”