การสร้างภาพหมุนเลียนแบบ Animation ด้วย Graphic list

การสร้างภาพหมุนเลียนแบบ Animation ด้วย Graphic list

ในการใช้งาน animation นั้น เราสามารถทำให้ภาพเคลื่อนที่ในแนวตั้ง แนวนอน (movement) หรือทำให้ปรากฏหรือหายไปได้ (visibility) แต่ปัญหาที่คนส่วนใหญ่เจอก็คือ animation ของทาง Siemens ไม่มีการหมุน (rotate) มาให้ ทำให้ไม่สามารถทำภาพหมุนได้

ดังนั้นเราจะมาประยุกต์การใช้งาน Graphic list เพื่อทดแทนการทำ animation แบบ rotate แทนซึ่งมีขั้นตอนดังนี้ Continue reading “การสร้างภาพหมุนเลียนแบบ Animation ด้วย Graphic list”

Advertisements

การเพิ่มหน้าจอ HMI เพื่อคุยกับ PLC

การเพิ่มหน้าจอ HMI เพื่อคุยกับ PLC

การใช้งาน TIA Portal มีข้อดีคือ อุปกรณ์ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็น PLC หรือ HMI จะอยู่บน Platform เดียวกัน แม้ว่าการใช้งานนั้นจะยังคงต้องลงโปรแกรม 2 ตัว คือ STEP7 สำหรับเขียน PLC และ WinCC สำหรับเขียน HMI แต่สุดท้ายเมื่อลงแล้วทั้งคู่ก็อยู่บน TIA Portal อยู่ดี

เนื่องจากการเพิ่มหน้าจอเข้าไปใน project นั้นทำได้หลากหลายวิธี จึงขอกล่าวถึงวิธีที่นิยมใช้ดังนี้ Continue reading “การเพิ่มหน้าจอ HMI เพื่อคุยกับ PLC”

การทำ Factory reset จอ Basic Panel ด้วย USB

การทำ Factory reset จอ Basic Panel ด้วย USB

จอ Basic Panel นั้นสามารถทำ factory reset ได้ด้วย USB storage เมื่อเราใช้งานด้วย TIA Portal V14 เป็นต้นไป โดยมีขั้นตอนดังนี้คือ

Continue reading “การทำ Factory reset จอ Basic Panel ด้วย USB”

การ downgrade firmware จาก version14 เป็น version13

กรณีที่จอถูก download ด้วย TIA V14 ลงไปแล้วนั้น ตัว firmware ของจอจะถูก upgrade เป็น firmware version 14 ด้วยเช่นเดียวกัน  ซึ่งเราจะไม่สามารถใช้ TIA V13 เพื่อทำการ download ลงไปได้อีกdowngrade_01.png Continue reading “การ downgrade firmware จาก version14 เป็น version13”

การ backup/restore project ผ่าน USB storage

การ backup/restore project ผ่าน USB storage

หน้าจอ Basic Panel 2nd Generation มี feature ที่เพิ่มขึ้นมาคือ เราสามารถทำการ backup และ restore project ของหน้าจอผ่านทาง USB storage ได้  ซึ่งเมื่อเราได้ไฟล์ backup มาแล้ว เราก็สามารถใช้ USB Storage โหลดกลับไปยังจอรุ่นเดียวกันตัวใหม่ได้เลยโดยที่ไม่ต้องมี software ใดๆทั้งสิ้น  จึงช่วยให้การทำงานสะดวกมากขึ้นในยามฉุกเฉินที่เราไม่สะดวกพกพาคอมพิวเตอร์เพื่อทำการ backup ตัวหน้าจอเก็บเอาไว้

Continue reading “การ backup/restore project ผ่าน USB storage”

Multilingual

หน้าจอ Basic Panel นั้นสามารถรองรับการทำหน้าจอให้แสดงผลแบบหลายภาษาได้อยู่แล้ว ซึ่งทำให้ข้อจำกัดทางภาษาของผู้ใช้งานลดลงได้  การทำหน้าจอแบบหลายภาษาในยุคเริ่มต้นของ HMI นั้นจะทำด้วยการสร้างหน้าจอแต่ละภาษาแยกหน้ากัน แล้วทำการเปลี่ยนหน้าจอไปหน้าหน้าจอของแต่ละภาษาเอาเอง

แต่สำหรับหน้าจอยุคใหม่แล้ว การเปลี่ยนภาษาสามารถทำได้โดยใช้ part เดิมในหน้าเดียวกันได้เลย ทำให้การพัฒนาง่ายขึ้นและลดจำนวนหน้าจอลงไปได้มาก (ซึ่งส่งผลถึงการลดหน่วยความจำในหน้าจอด้วย) Continue reading “Multilingual”