การใช้จอ HMI ส่ง Email

การใช้จอ HMI ส่ง Email

จอ Comfort Panel มี feature ที่สามารถใช้ส่ง Email ได้โดยตรงได้เลย โดยที่ไม่ต้องมี software หรือ server อะไรเพิ่มเติม จึงเป็น feature ที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการใช้งานเพื่อส่งข้อความแจ้งเตือนผู้ปฏิบัติงานได้ทันที

หากเป็นเมื่อก่อน การแจ้งเตือนจะใช้การส่ง SMS ซึ่งต้องใช้ modem และต้องเขียนโปรแกรมเพื่อสั่งงาน modem ด้วย และการส่งแต่ละครั้งก็จะมีค่าใช้จ่ายทุกๆข้อความที่ส่งออกไป ทำให้ปัจจุบันการเปลี่ยนมาส่งทาง email มีความสะดวกมากกว่าเพราะเราเสียค่า internet รายเดือนได้อยู่แล้ว และการส่ง email ก็ใช้ปริมาณข้อมูลน้อยมากด้วย และยิ่งปัจจุบันมือถือทุกเครื่องมีระบบ push ซึ่งรับและแจ้งเตือน email ได้เกือบจะทันทีอยู่แล้ว การส่ง email จึงสะดวกกว่าการส่ง SMS มาก
Email_01
Continue reading “การใช้จอ HMI ส่ง Email”

Advertisements

การสร้าง Pop-up screen

การสร้าง Pop-up screen

Popup screen คือหน้าจอย่อยที่สามารถสั่งให้แสดงผลขึ้นมาบนหน้าจอหลักได้ คล้ายกับ Pop-up screen ของการใช้งาน Windows

ในหน้าต่าง Pop-up screen เองก็ยังสามารถวางพาร์ทต่างๆเพื่อควบคุมและแสดงผลพาร์ทต่างๆได้ตามปกติอีกด้วย จึงทำให้การออกแบบหน้าจอเป็นระเบียบและเป็นสัดส่วนมากขึ้น Continue reading “การสร้าง Pop-up screen”

การสร้างภาพหมุนเลียนแบบ Animation ด้วย Graphic list

การสร้างภาพหมุนเลียนแบบ Animation ด้วย Graphic list

ในการใช้งาน animation นั้น เราสามารถทำให้ภาพเคลื่อนที่ในแนวตั้ง แนวนอน (movement) หรือทำให้ปรากฏหรือหายไปได้ (visibility) แต่ปัญหาที่คนส่วนใหญ่เจอก็คือ animation ของทาง Siemens ไม่มีการหมุน (rotate) มาให้ ทำให้ไม่สามารถทำภาพหมุนได้

ดังนั้นเราจะมาประยุกต์การใช้งาน Graphic list เพื่อทดแทนการทำ animation แบบ rotate แทนซึ่งมีขั้นตอนดังนี้ Continue reading “การสร้างภาพหมุนเลียนแบบ Animation ด้วย Graphic list”

ตัวอย่างการใช้จอ Comfort Panel เชื่อมต่อกับ Rockwell Micrologix

ตัวอย่างการใช้จอ Comfort Panel เชื่อมต่อกับ Rockwell Micrologix

เนื่องจากจอ Comfort Panel นั้นมีพอร์ทการสื่อสารมาให้ทั้งแบบ Profinet และ MPI/DP ดังนั้นเราจึงสามารถใช้พอร์ท MPI/DP นี้มาเชื่อมต่อกับ Micrologix PLC ผ่านทาง RS422 ได้

Micrologix_01
การเชื่อมต่อ Comfort Panel ไปยัง Micrologix ผ่านตัวแปลง 6AV6671-8XE00-0AX0

Continue reading “ตัวอย่างการใช้จอ Comfort Panel เชื่อมต่อกับ Rockwell Micrologix”

การทำ Slide-in Screen

การทำ Slide-in Screen

Slide-in screen เป็นลูกเล่นที่ทำการซ่อนหน้าต่างย่อยทางฝั่ง ซ้าย ขวา บน และล่างได้ และจะแสดงขึ้นมาทันทีเมื่อเราทำการกดในพื้นที่ใกล้ๆส่วนนั้น  นอกเหนือจะเป็นลูกเล่นเพื่อเพิ่มความน่าสนใจแล้ว สามารถช่วยให้เราประหยัดพื้นที่การใช้งานหน้าจอได้ด้วยแม้ว่าจะใช้งานหน้าจอที่มีขนาดเล็กก็ตาม Continue reading “การทำ Slide-in Screen”