การใช้ PLC สั่งงาน Recipe บน HMI

การใช้ PLC สั่งงาน Recipe บน HMI

ในบทความที่แล้ว เราได้ใช้งาน Recipe บนหน้าจอ HMI โดยการทำงานนั้นก็จะต้องมีการกดหน้าจอเพื่อทำการ transfer Recipe ระหว่าง HMI กับ PLC แต่ในบางกรณี ผู้ใช้งานบางท่านก็ไม่ต้องการ transfer Recipe จากการกดหน้าจอ แต่อยากให้ PLC เป็นตัวสั่งงานให้ transfer Recipe แทนเพื่อลดความผิดพลาดจาก operator เอง

ดังนั้นในบทความนี้เรายังถือว่าเป็นการใช้งาน Recipe บน HMI เหมือนเดิม แต่ให้ PLC เป็นตัวบังคับการใช้งานแทนการกดหน้าจอ ซึ่งการทำแบบนี้ จะต้องมีการประยุกต์ใช้งานส่วนของ Area Pointer คือ Job mailbox และ Data record โดย Job mailbox ใช้เพื่อควบคุมการ read/write recipe และ Data record ใช้แสดงสถานะการ read/write recipe นั่นเอง

Continue reading “การใช้ PLC สั่งงาน Recipe บน HMI”

Advertisements

การใช้งาน Recipe บน HMI

การใช้งาน Recipe บน HMI

Recipe (เร-ซิ-พี) หากให้แปลความหมายให้ตรงตัวก็คือการทำสูตรนั่นเอง ซึ่งการทำสูตรก็เป็นพื้นฐานโดยทั่วไปของจอ HMI ซึ่งต้องมีการเรียนรู้สำหรับแต่ละยี่ห้อด้วย

โครงสร้างและการตั้งค่า Recipe ประกอบไปด้วย 3 ส่วนคือ

  1. Recipe  เปรียบเสมือน Product ชนิดหนึ่ง เช่นเราต้องการผลิตน้ำผลไม้ เป็นต้น
  2. Data record เปรียบเสมือนสูตรของสินค้า (Formula of Product) เช่น รสปกติ หวานน้อย เป็นต้น
  3. Element เปรียบเสมือน parameter ของแต่ละสูตร เช่น จำนวนผลไม้ น้ำตาล น้ำ เป็นต้น

Recipe_HMI_01 Continue reading “การใช้งาน Recipe บน HMI”

ใช้งาน Siemens ต้องลงโปรแกรมอะไรบ้าง

ใช้งาน Siemens ต้องลงโปรแกรมอะไรบ้าง

คำถามที่มักจะพบบ่อยๆสำหรับผู้ที่เริ่มต้นหัดใช้งาน Siemens คือ ต้องใช้งาน software อะไรบ้างเพื่อใช้งานสำหรับ hardware แต่ละรุ่น หรือผู้ใช้งานบางท่านก็ยังเข้าใจผิดว่า TIA Portal เป็น software ประเภท all-in-one คือ ลง TIA Portal ตัวเดียวก็สามารถเลือกใช้งานได้ทั้ง PLC, HMI และ Inverter/servo ซึ่งเป็นความเข้าใจที่ผิด ดังนั้นในบทความนี้ เราจะมาสรุปรายการ software ที่ต้องติดตั้งสำหรับการใช้งานอุปกรณ์แต่ละตัว โดยจะเน้นไปที่รุ่นปัจจุบันเท่านั้น Continue reading “ใช้งาน Siemens ต้องลงโปรแกรมอะไรบ้าง”

การ transfer project Comfort Panel ด้วย USB/SD card

การ transfer project Comfort Panel ด้วย USB/SD card

จอ Comfort Panel สามารถทำการ transfer project โดยใช้ USB เช่นเดียวกับ Basic Panel แต่ที่เพิ่มขึ้นมาคือเราสามารถทำการ transfer ด้วย SD card ได้ด้วย เพราะ Comfort Panel รองรับทั้ง USB และ SD card นั่นเอง

Continue reading “การ transfer project Comfort Panel ด้วย USB/SD card”

การสร้างหลอดไฟรูปอื่นๆที่นอกเหนือจากหลอดไฟมาตรฐาน

การสร้างหลอดไฟรูปอื่นๆที่นอกเหนือจากหลอดไฟมาตรฐาน

การสร้างหลอดไฟบนหน้าจอ HMI นั้นไม่ได้ยากอะไร เพราะมีหลอดไฟมาตรฐานอยู่ใน Global libraries ให้อยู่แล้ว แต่ปัญหากลับอยู่ที่ความสวยงามมากกว่า  ดังนั้นในบทความนี้เราจะมาสร้างหลอดไฟโดยใช้รูปที่สวยงามมาแทนที่หลอดไฟแบบเดิมๆกัน
Customized_lamp_01 Continue reading “การสร้างหลอดไฟรูปอื่นๆที่นอกเหนือจากหลอดไฟมาตรฐาน”

การใช้งาน Text list

การใช้งาน Text list

Text list คือกล่องข้อความบน HMI ที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยต้องมีการผูกค่ากับ tag ตัวนึงเสมอ โดยเราสามารถประยุกต์ใช้งานได้ 2 แบบหลักๆคือ ใช้เป็นข้อความที่สามารถเปลี่ยนแปลงตามค่าที่ต้องการได้ กับ ใช้เป็น drop down list เพื่อใส่ค่าไปยัง tag ที่ต้องการ Continue reading “การใช้งาน Text list”

การเพิ่ม pdf printer เข้าไปที่จอ Comfort Panel

การเพิ่ม pdf printer เข้าไปที่จอ Comfort Panel

แม้ว่าจอ HMI เกือบทุกยี่ห้อจะสามารถต่อกับ printer ได้โดยตรง แต่ปัญหาที่มีกับเกือบทุกยี่ห้อเช่นเดียวกันก็คือไม่สามารถ update รุ่นของ printer ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้ทัน ทำให้ printer ที่ประกาศว่าสามารถต่อด้วยได้นั้นตกรุ่นไปแล้วหรือบางรุ่นก็หาซื้อไม่ได้ในประเทศแล้ว (การที่จอ HMI ไม่ใช่คอมพิวเตอร์ เราจึงไม่สามารถลง driver สำหรับ printer ได้เองเหมือนการใช้งานคอมพิวเตอร์)

ด้วยเหตุนี้เอง จึงมีการนำเสนออีกวิธีเพื่อแก้ไขปัญหานี้คือการ print ออกเป็น pdf file นั่นเอง

pdf_printer_01.png Continue reading “การเพิ่ม pdf printer เข้าไปที่จอ Comfort Panel”

ตัวหนังสือที่แสดงตอนทำหน้าจอกับในจอจริงมีขนาดไม่เท่ากัน

ตัวหนังสือที่แสดงตอนทำหน้าจอกับในจอจริงมีขนาดไม่เท่ากัน

ในบางครั้งเราอาจพบปัญหาในเรื่องของการแสดงผล font บนหน้าจอจริงที่ไม่ตรงกับขนาดที่เราออกแบบเอาไว้ ซึ่งจะสังเกตได้ง่ายที่สุดใน font ที่มีขนาดใหญ่ดังตัวอย่างดังรูป

deviate_font_01.png
Font ที่แสดงบน software
deviate_font_02.png
Font ที่แสดงบนหน้าจอจริง

Continue reading “ตัวหนังสือที่แสดงตอนทำหน้าจอกับในจอจริงมีขนาดไม่เท่ากัน”

การใช้งาน Data log

การใช้งาน Data log

การทำ Data log คือการเก็บข้อมูลของข้อมูลที่ต้องการ ซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะเป็นข้อมูลใน PLC เอามาเก็บไว้ที่จอ HMI เพราะแม้ว่า PLC บางรุ่นจะสามารถทำ Data log ได้ แต่ก็ต้องมีการเขียนโปรแกรมเพื่อรองรับการทำ Data log ด้วย ในขณะที่การทำ Data log บนจอนั้นจะเน้นที่การตั้งค่าเพียงอย่างเดียวโดยไม่ต้องมีการโปรแกรม ทำให้การเก็บ Data log บน HMI นั้นง่ายกว่ามาก Continue reading “การใช้งาน Data log”