ตัวหนังสือที่แสดงตอนทำหน้าจอกับในจอจริงมีขนาดไม่เท่ากัน

ตัวหนังสือที่แสดงตอนทำหน้าจอกับในจอจริงมีขนาดไม่เท่ากัน

ในบางครั้งเราอาจพบปัญหาในเรื่องของการแสดงผล font บนหน้าจอจริงที่ไม่ตรงกับขนาดที่เราออกแบบเอาไว้ ซึ่งจะสังเกตได้ง่ายที่สุดใน font ที่มีขนาดใหญ่ดังตัวอย่างดังรูป

deviate_font_01.png
Font ที่แสดงบน software
deviate_font_02.png
Font ที่แสดงบนหน้าจอจริง

Continue reading “ตัวหนังสือที่แสดงตอนทำหน้าจอกับในจอจริงมีขนาดไม่เท่ากัน”

Advertisements

การใช้งาน Data log

การใช้งาน Data log

การทำ Data log คือการเก็บข้อมูลของข้อมูลที่ต้องการ ซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะเป็นข้อมูลใน PLC เอามาเก็บไว้ที่จอ HMI เพราะแม้ว่า PLC บางรุ่นจะสามารถทำ Data log ได้ แต่ก็ต้องมีการเขียนโปรแกรมเพื่อรองรับการทำ Data log ด้วย ในขณะที่การทำ Data log บนจอนั้นจะเน้นที่การตั้งค่าเพียงอย่างเดียวโดยไม่ต้องมีการโปรแกรม ทำให้การเก็บ Data log บน HMI นั้นง่ายกว่ามาก Continue reading “การใช้งาน Data log”

การทำ Scheduled tasks เพื่อสั่งงานล่วงหน้า

การทำ Scheduled tasks เพื่อสั่งงานล่วงหน้า

ประโยชน์ของการทำ Scheduled tasks ที่น่าจะเห็นชัดที่สุดคือ การที่เราสามารถตั้งเวลาการทำงานล่วงหน้าได้ เช่นหากเราต้องการให้ bit ใดๆ on หรือ off ตามวันเวลาที่ต้องการนั่นเอง Continue reading “การทำ Scheduled tasks เพื่อสั่งงานล่วงหน้า”

การสร้าง I/O Field เพื่อแสดงผลตัวเลข

การสร้าง I/O Field เพื่อแสดงผลตัวเลข

การสร้าง I/O Field นั้นใช้ในการตัวผลแสดงตัวเลขหรือตัวอักษรก็ได้ ซึ่งน่าจะเป็นพาร์ทที่ง่ายที่สุดที่สามารถลากจากโปรแกรม PLC มาวางที่จอ HMI ได้ทัน ซึ่งเป็นข้อดีของการใช้งาน TIA Portal นั่นเอง

IO_Field_11 Continue reading “การสร้าง I/O Field เพื่อแสดงผลตัวเลข”

ทำไมหลอดไฟที่หน้าจอ HMI แสดงผลช้า??

ทำไมหลอดไฟที่หน้าจอ HMI แสดงผลช้า??

ในบทความก่อนหน้า เราได้เพิ่มหน้าจอเพื่อคุยกับ PLC ได้แล้ว (การเพิ่มหน้าจอ HMI เพื่อคุยกับ PLC) และสามารถสร้างพาร์ทพื้นฐานคือปุ่มกดกับหลอดไฟได้แล้ว (การสร้างปุ่มกดและหลอดไฟบน HMI) แต่หากเราสังเกตดีๆ จะเห็นว่าหลอดไฟนั้นแสดงผลค่อนช้า เพราะหากเราทำการกดปุ่มเร็วๆจะเห็นได้ชัดว่าหลอดไฟจะแสดงผลไม่ทัน Continue reading “ทำไมหลอดไฟที่หน้าจอ HMI แสดงผลช้า??”

การสร้างปุ่มกดและหลอดไฟบน HMI

การสร้างปุ่มกดและหลอดไฟบน HMI

หลังจากที่เราได้สามารถสร้าง HMI Connection เพื่อทำการเชื่อมต่อระหว่าง HMI กับ PLC ได้จากบทความก่อนหน้า การเพิ่มหน้าจอ HMI เพื่อคุยกับ PLC แล้ว เราก็จะสามารถสร้างพาร์ทที่ใช้บ่อยๆเช่นปุ่มกดประเภท กดติด กดดับ กดติดปล่อยดับ และ กดติดกดดับ ได้แล้ว Continue reading “การสร้างปุ่มกดและหลอดไฟบน HMI”

เทคนิคการให้ PLC สั่งเปลี่ยนหน้าจอ HMI ได้

เทคนิคการให้ PLC สั่งเปลี่ยนหน้าจอ HMI ได้

ปกติแล้วการเชื่อมต่อระหว่าง HMI กับ PLC นั้นจะถือว่า HMI เป็น Master (หรือ Client ในระบบ Ethernet) และ PLC เป็น Slave (หรือ Server ในระบบ Ethernet) นั่นคือ โดยปกติแล้วจอ HMI จะสามารถอ่านเขียนข้อมูลใน PLC ได้ แต่ในทางกลับกัน PLC จะไม่สามารถทำอะไรกับ HMI ได้เลย

ดังนั้นด้วยการเชื่อมต่อระหว่าง PLC กับ HMI โดยพื้นฐานแล้ว PLC จะไม่สามารถทำการเขียนหรือสั่งงานให้ HMI เปลี่ยนหน้าจอได้เลยหาก HMI ไม่ได้มีการเตรียมพื้นที่พิเศษเพื่อการนี้โดยเฉพาะ Continue reading “เทคนิคการให้ PLC สั่งเปลี่ยนหน้าจอ HMI ได้”

ตัวอย่างการใช้จอ Comfort Panel เชื่อมต่อกับ Mitsubishi FX3U + FX3U-ENET-ADP

ตัวอย่างการใช้จอ Comfort Panel เชื่อมต่อกับ Mitsubishi FX3U + FX3U-ENET-ADP

ปกติแล้ว manual ของ Comfort Panel แนะนำว่าเราสามารถเชื่อมต่อจอ Comfort Panel ผ่านทาง Ethernet ด้วย FX3U-ENET ได้อยู่แล้ว แต่กรณีนี้เราต้องการต่อผ่าน FX3U-ENET -ADP ซึ่งมีชื่อรุ่นแตกต่างกันเล็กน้อยจึงได้ทำการทดสอบเพื่อให้มั่นใจได้ว่าสามารถต่อได้จริงๆ
FX3U-ENET-ADP_01.png
Continue reading “ตัวอย่างการใช้จอ Comfort Panel เชื่อมต่อกับ Mitsubishi FX3U + FX3U-ENET-ADP”

การทำ Factory reset จอ Comfort

การทำ Factory reset จอ Comfort

ก่อนจะทำการ Factory reset นั้น เราต้องตั้งค่าที่ Settings ของตัวจอก่อน เพื่อบอกให้จอทราบว่าเราต้องการทำ factory reset แล้ว ไม่สามารถทำจาก software ฝั่งเดียวได้ Continue reading “การทำ Factory reset จอ Comfort”