การใช้จอ HMI ส่ง Email

การใช้จอ HMI ส่ง Email

จอ Comfort Panel มี feature ที่สามารถใช้ส่ง Email ได้โดยตรงได้เลย โดยที่ไม่ต้องมี software หรือ server อะไรเพิ่มเติม จึงเป็น feature ที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการใช้งานเพื่อส่งข้อความแจ้งเตือนผู้ปฏิบัติงานได้ทันที

หากเป็นเมื่อก่อน การแจ้งเตือนจะใช้การส่ง SMS ซึ่งต้องใช้ modem และต้องเขียนโปรแกรมเพื่อสั่งงาน modem ด้วย และการส่งแต่ละครั้งก็จะมีค่าใช้จ่ายทุกๆข้อความที่ส่งออกไป ทำให้ปัจจุบันการเปลี่ยนมาส่งทาง email มีความสะดวกมากกว่าเพราะเราเสียค่า internet รายเดือนได้อยู่แล้ว และการส่ง email ก็ใช้ปริมาณข้อมูลน้อยมากด้วย และยิ่งปัจจุบันมือถือทุกเครื่องมีระบบ push ซึ่งรับและแจ้งเตือน email ได้เกือบจะทันทีอยู่แล้ว การส่ง email จึงสะดวกกว่าการส่ง SMS มาก
Email_01
Continue reading “การใช้จอ HMI ส่ง Email”

Advertisements

ตัวอย่างการใช้จอ Comfort Panel เชื่อมต่อกับ Rockwell Micrologix

ตัวอย่างการใช้จอ Comfort Panel เชื่อมต่อกับ Rockwell Micrologix

เนื่องจากจอ Comfort Panel นั้นมีพอร์ทการสื่อสารมาให้ทั้งแบบ Profinet และ MPI/DP ดังนั้นเราจึงสามารถใช้พอร์ท MPI/DP นี้มาเชื่อมต่อกับ Micrologix PLC ผ่านทาง RS422 ได้

Micrologix_01
การเชื่อมต่อ Comfort Panel ไปยัง Micrologix ผ่านตัวแปลง 6AV6671-8XE00-0AX0

Continue reading “ตัวอย่างการใช้จอ Comfort Panel เชื่อมต่อกับ Rockwell Micrologix”

การเพิ่มหน้าจอ HMI เพื่อคุยกับ PLC

การเพิ่มหน้าจอ HMI เพื่อคุยกับ PLC

การใช้งาน TIA Portal มีข้อดีคือ อุปกรณ์ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็น PLC หรือ HMI จะอยู่บน Platform เดียวกัน แม้ว่าการใช้งานนั้นจะยังคงต้องลงโปรแกรม 2 ตัว คือ STEP7 สำหรับเขียน PLC และ WinCC สำหรับเขียน HMI แต่สุดท้ายเมื่อลงแล้วทั้งคู่ก็อยู่บน TIA Portal อยู่ดี

เนื่องจากการเพิ่มหน้าจอเข้าไปใน project นั้นทำได้หลากหลายวิธี จึงขอกล่าวถึงวิธีที่นิยมใช้ดังนี้ Continue reading “การเพิ่มหน้าจอ HMI เพื่อคุยกับ PLC”

การทำ Factory reset จอ Basic Panel ด้วย USB

การทำ Factory reset จอ Basic Panel ด้วย USB

จอ Basic Panel นั้นสามารถทำ factory reset ได้ด้วย USB storage เมื่อเราใช้งานด้วย TIA Portal V14 เป็นต้นไป โดยมีขั้นตอนดังนี้คือ

Continue reading “การทำ Factory reset จอ Basic Panel ด้วย USB”

การทำ Slide-in Screen

การทำ Slide-in Screen

Slide-in screen เป็นลูกเล่นที่ทำการซ่อนหน้าต่างย่อยทางฝั่ง ซ้าย ขวา บน และล่างได้ และจะแสดงขึ้นมาทันทีเมื่อเราทำการกดในพื้นที่ใกล้ๆส่วนนั้น  นอกเหนือจะเป็นลูกเล่นเพื่อเพิ่มความน่าสนใจแล้ว สามารถช่วยให้เราประหยัดพื้นที่การใช้งานหน้าจอได้ด้วยแม้ว่าจะใช้งานหน้าจอที่มีขนาดเล็กก็ตาม Continue reading “การทำ Slide-in Screen”

การ backup/restore project ผ่าน USB storage

การ backup/restore project ผ่าน USB storage

หน้าจอ Basic Panel 2nd Generation มี feature ที่เพิ่มขึ้นมาคือ เราสามารถทำการ backup และ restore project ของหน้าจอผ่านทาง USB storage ได้  ซึ่งเมื่อเราได้ไฟล์ backup มาแล้ว เราก็สามารถใช้ USB Storage โหลดกลับไปยังจอรุ่นเดียวกันตัวใหม่ได้เลยโดยที่ไม่ต้องมี software ใดๆทั้งสิ้น  จึงช่วยให้การทำงานสะดวกมากขึ้นในยามฉุกเฉินที่เราไม่สะดวกพกพาคอมพิวเตอร์เพื่อทำการ backup ตัวหน้าจอเก็บเอาไว้

Continue reading “การ backup/restore project ผ่าน USB storage”

Multilingual

หน้าจอ Basic Panel นั้นสามารถรองรับการทำหน้าจอให้แสดงผลแบบหลายภาษาได้อยู่แล้ว ซึ่งทำให้ข้อจำกัดทางภาษาของผู้ใช้งานลดลงได้  การทำหน้าจอแบบหลายภาษาในยุคเริ่มต้นของ HMI นั้นจะทำด้วยการสร้างหน้าจอแต่ละภาษาแยกหน้ากัน แล้วทำการเปลี่ยนหน้าจอไปหน้าหน้าจอของแต่ละภาษาเอาเอง

แต่สำหรับหน้าจอยุคใหม่แล้ว การเปลี่ยนภาษาสามารถทำได้โดยใช้ part เดิมในหน้าเดียวกันได้เลย ทำให้การพัฒนาง่ายขึ้นและลดจำนวนหน้าจอลงไปได้มาก (ซึ่งส่งผลถึงการลดหน่วยความจำในหน้าจอด้วย) Continue reading “Multilingual”