การทำ Slide-in Screen

การทำ Slide-in Screen

Slide-in screen เป็นลูกเล่นที่ทำการซ่อนหน้าต่างย่อยทางฝั่ง ซ้าย ขวา บน และล่างได้ และจะแสดงขึ้นมาทันทีเมื่อเราทำการกดในพื้นที่ใกล้ๆส่วนนั้น  นอกเหนือจะเป็นลูกเล่นเพื่อเพิ่มความน่าสนใจแล้ว สามารถช่วยให้เราประหยัดพื้นที่การใช้งานหน้าจอได้ด้วยแม้ว่าจะใช้งานหน้าจอที่มีขนาดเล็กก็ตาม Continue reading “การทำ Slide-in Screen”

การ backup/restore project ผ่าน USB storage

การ backup/restore project ผ่าน USB storage

หน้าจอ Basic Panel 2nd Generation มี feature ที่เพิ่มขึ้นมาคือ เราสามารถทำการ backup และ restore project ของหน้าจอผ่านทาง USB storage ได้  ซึ่งเมื่อเราได้ไฟล์ backup มาแล้ว เราก็สามารถใช้ USB Storage โหลดกลับไปยังจอรุ่นเดียวกันตัวใหม่ได้เลยโดยที่ไม่ต้องมี software ใดๆทั้งสิ้น  จึงช่วยให้การทำงานสะดวกมากขึ้นในยามฉุกเฉินที่เราไม่สะดวกพกพาคอมพิวเตอร์เพื่อทำการ backup ตัวหน้าจอเก็บเอาไว้

Continue reading “การ backup/restore project ผ่าน USB storage”

Multilingual

หน้าจอ Basic Panel นั้นสามารถรองรับการทำหน้าจอให้แสดงผลแบบหลายภาษาได้อยู่แล้ว ซึ่งทำให้ข้อจำกัดทางภาษาของผู้ใช้งานลดลงได้  การทำหน้าจอแบบหลายภาษาในยุคเริ่มต้นของ HMI นั้นจะทำด้วยการสร้างหน้าจอแต่ละภาษาแยกหน้ากัน แล้วทำการเปลี่ยนหน้าจอไปหน้าหน้าจอของแต่ละภาษาเอาเอง

แต่สำหรับหน้าจอยุคใหม่แล้ว การเปลี่ยนภาษาสามารถทำได้โดยใช้ part เดิมในหน้าเดียวกันได้เลย ทำให้การพัฒนาง่ายขึ้นและลดจำนวนหน้าจอลงไปได้มาก (ซึ่งส่งผลถึงการลดหน่วยความจำในหน้าจอด้วย) Continue reading “Multilingual”