การอ่านค่าน้ำหนักด้วย SIWAREX WP321 กับ CPU ET200SP

การอ่านค่าน้ำหนักด้วย SIWAREX WP321 กับ CPU ET200SP

Siwarex WP321 เป็นโมดูลเพื่ออ่านค่าน้ำหนักคล้ายกับ WP231 บน S7-1200 เพียงแต่ WP321 เป็นโมดูลบน platform ของ ET200SP CPU นั่นเอง และเนื่องจากเป็น platform บน ET200SP จึงทำให้โมดูลนี้ไม่มีพื้นที่สำหรับพอร์ท Ethernet บนตัวโมดูล แต่เปลี่ยนเป็นพอร์ท RS485 แทน
WP321_01
Continue reading “การอ่านค่าน้ำหนักด้วย SIWAREX WP321 กับ CPU ET200SP”

Advertisements

เราสามารถใช้ PID ได้กี่ตัวในแต่ละ PLC

เราสามารถใช้ PID ได้กี่ตัวในแต่ละ PLC

คำถามที่มักพบบ่อยๆคือ S7-1200 หรือ S7-1500 สามารถใช้ PID ได้กี่ตัว

คำตอบตรงๆก็คือ ไม่มีสเปคระบุไว้โดยตรงว่าเราสามารถวาง PID ได้กี่ตัว เพราะขึ้นอยู่กับว่าเราใช้งาน PID ใน Cyclic OB เร็วแค่ไหน และจำนวน PID ที่ใช้ทั้งหมดกินพื้นที่เหมาะสมกับ CPU แต่ละตัวหรือไม่ ซึ่งข้อมูลส่วนนี้เราต้องคำนวณเองจากข้อมูล PID processing time และ PID memory requirement ที่ระบุไว้ใน Help ของ TIA Portal นั่นเอง ซึ่งมีวิธีการคำนวณดังนี้ Continue reading “เราสามารถใช้ PID ได้กี่ตัวในแต่ละ PLC”

การอ่านค่า WP231 ด้วย Real time IO

การอ่านค่า WP231 ด้วย Real time IO

WP231 นั้นมีความง่ายในการอ่านค่าตรงที่ เมื่อเราทำการเพิ่ม module เข้าไปต่อกับ S7-1200 แล้ว เราจะสามารถอ่านค่าน้ำหนักผ่านทาง I/O ของ module WP231 ได้ทันที โดยที่เราไม่ต้องทำการโปรแกรมใดๆเลย แต่มีข้อเสียคือเราจะอ่านค่าได้เฉพาะค่า 2 ค่าที่ทำการ map ไว้ใน SIWAREX WP231 เท่านั้น Continue reading “การอ่านค่า WP231 ด้วย Real time IO”

การทำ simulation ด้วย PLCSIM

การทำ simulation ด้วย PLCSIM

PLCSIM เป็น software ที่ต้องลงเพิ่มเติม (แต่ฟรี) สำหรับ STEP7 เพื่อใช้ในการทำ simulation ตัว PLC ทำให้เราไม่จำเป็นต้องมี PLC จริงๆในการทดสอบโปรแกรมที่ได้ทำมา  ซึ่งจะช่วยลดเวลาในการพัฒนาโปรแกรมได้อย่างมากและก็สอดคล้องกับ concept ของทางผู้พัฒนาคือ concept การใช้งานแบบ Digital Twin คือทุกอย่างจะถูกออกแบบและแก้ไขบน computer ให้เรียบร้อยเสียก่อนแล้วจึงทำการ download ลงบนอุปกรณ์จริงๆในภายหลัง

เพราะการใช้งาน PLCSIM นั้นมีข้อดีคือ เราสามารถทำการ simulation PLC จาก PLCSIM ร่วมกับ simulation ของ HMI ได้เลย ดังนั้นจะเห็นได้ว่าทุกอย่างทั้ง PLC และ HMI สามารถออกแบบได้จากการ simulation ล้วนๆ จนเมื่อได้ผลที่พอใจแล้วจึงโหลดลงอุปกรณ์จริง Continue reading “การทำ simulation ด้วย PLCSIM”

Watch table / Force table

Watch table / Force table

ในบางครั้ง เราอาจจะต้องการดูค่าตัวแปรต่างๆหรือเปลี่ยนค่าตัวแปรต่างๆในโปรแกรม เราสามารถสร้าง Watch table ขึ้นมาเพื่อรวบรวมตัวแปรต่างๆมาไว้ในตารางเดียวกันได้เพื่อความง่ายในการตรวจสอบค่าและการเปลี่ยนค่า แต่ Watch table ไม่สามารถบังคับค่าให้กับ Input หรือ Output จริงๆได้ แต่ถ้าหากเราต้องการบังคับค่า Input จริงๆของ PLC หรือ Output จริงๆของ PLC (ซึ่งอาจจะขัดแย้งกับการทำงานของโปรแกรม) เราสามารถเลือกใช้งาน Force table แทนได้ในกรณีนี้ Continue reading “Watch table / Force table”

การใช้งาน Analog Input/Output

การใช้งาน Analog Input/Output

ปกติ S7-1200 จะมี Analog Input 2 channel ติดมาให้อยู่แล้ว แต่เราก็สามารถเลือกโมดูล analog มาติดเพิ่มอีกก็ได้ โดยการอ่านค่าจาก analog input หรือส่งค่าออกไปยัง analog output นั้นสามารถทำได้ง่ายมาก เพราะ S7-1200 ระบุ analog input เป็น %IWxx และ analog output เป็น %QWxx ซึ่งสามารถนำมาใช้งานตรงๆได้เลย

Continue reading “การใช้งาน Analog Input/Output”

วิธีการตรวจสอบตำแหน่งของ tag ที่ถูกใช้ใน PLC

วิธีการตรวจสอบตำแหน่งของ tag ที่ถูกใช้ใน PLC

วิธีที่ 1: ตรวจสอบจาก Tag table

1. ให้เปิด tag table ที่มี tag ที่ต้องการอยู่ แล้วเลือกตัว tag นั้น จากนั้นไปดูในส่วนของ Info -> Cross-references จะแสดงตำแหน่งของ block ต่างๆที่มี tag นั้นอยู่ หากเราเอา mouse ไปวางตรงตำแหน่งของคอลัมน์ Reference location โปรแกรมจะเปิดตำแหน่งในโปรแกรมนั้นมาให้เรา Continue reading “วิธีการตรวจสอบตำแหน่งของ tag ที่ถูกใช้ใน PLC”