การทำ simulation ด้วย PLCSIM

การทำ simulation ด้วย PLCSIM

PLCSIM เป็น software ที่ต้องลงเพิ่มเติม (แต่ฟรี) สำหรับ STEP7 เพื่อใช้ในการทำ simulation ตัว PLC ทำให้เราไม่จำเป็นต้องมี PLC จริงๆในการทดสอบโปรแกรมที่ได้ทำมา  ซึ่งจะช่วยลดเวลาในการพัฒนาโปรแกรมได้อย่างมากและก็สอดคล้องกับ concept ของทางผู้พัฒนาคือ concept การใช้งานแบบ Digital Twin คือทุกอย่างจะถูกออกแบบและแก้ไขบน computer ให้เรียบร้อยเสียก่อนแล้วจึงทำการ download ลงบนอุปกรณ์จริงๆในภายหลัง

เพราะการใช้งาน PLCSIM นั้นมีข้อดีคือ เราสามารถทำการ simulation PLC จาก PLCSIM ร่วมกับ simulation ของ HMI ได้เลย ดังนั้นจะเห็นได้ว่าทุกอย่างทั้ง PLC และ HMI สามารถออกแบบได้จากการ simulation ล้วนๆ จนเมื่อได้ผลที่พอใจแล้วจึงโหลดลงอุปกรณ์จริง Continue reading “การทำ simulation ด้วย PLCSIM”

Watch table / Force table

Watch table / Force table

ในบางครั้ง เราอาจจะต้องการดูค่าตัวแปรต่างๆหรือเปลี่ยนค่าตัวแปรต่างๆในโปรแกรม เราสามารถสร้าง Watch table ขึ้นมาเพื่อรวบรวมตัวแปรต่างๆมาไว้ในตารางเดียวกันได้เพื่อความง่ายในการตรวจสอบค่าและการเปลี่ยนค่า แต่ Watch table ไม่สามารถบังคับค่าให้กับ Input หรือ Output จริงๆได้ แต่ถ้าหากเราต้องการบังคับค่า Input จริงๆของ PLC หรือ Output จริงๆของ PLC (ซึ่งอาจจะขัดแย้งกับการทำงานของโปรแกรม) เราสามารถเลือกใช้งาน Force table แทนได้ในกรณีนี้ Continue reading “Watch table / Force table”

การใช้งาน Analog Input/Output

การใช้งาน Analog Input/Output

ปกติ S7-1200 จะมี Analog Input 2 channel ติดมาให้อยู่แล้ว แต่เราก็สามารถเลือกโมดูล analog มาติดเพิ่มอีกก็ได้ โดยการอ่านค่าจาก analog input หรือส่งค่าออกไปยัง analog output นั้นสามารถทำได้ง่ายมาก เพราะ S7-1200 ระบุ analog input เป็น %IWxx และ analog output เป็น %QWxx ซึ่งสามารถนำมาใช้งานตรงๆได้เลย

Continue reading “การใช้งาน Analog Input/Output”

วิธีการตรวจสอบตำแหน่งของ tag ที่ถูกใช้ใน PLC

วิธีการตรวจสอบตำแหน่งของ tag ที่ถูกใช้ใน PLC

วิธีที่ 1: ตรวจสอบจาก Tag table

1. ให้เปิด tag table ที่มี tag ที่ต้องการอยู่ แล้วเลือกตัว tag นั้น จากนั้นไปดูในส่วนของ Info -> Cross-references จะแสดงตำแหน่งของ block ต่างๆที่มี tag นั้นอยู่ หากเราเอา mouse ไปวางตรงตำแหน่งของคอลัมน์ Reference location โปรแกรมจะเปิดตำแหน่งในโปรแกรมนั้นมาให้เรา Continue reading “วิธีการตรวจสอบตำแหน่งของ tag ที่ถูกใช้ใน PLC”

การสื่อสารระหว่าง CPU กับ CPU ด้วยคำสั่ง PUT/GET

PUT-GET communication

PUT-GET เป็นคำสั่งในส่วนของ S7 connection คือเป็นคำสั่งเพื่อให้ PLC Siemens คุยกับ PLC Siemens ด้วยกันเอง เช่นนำ S7-1200 ไปคุยกับ S7-300 เป็นต้น

PUT_GET_01

ซึ่งการคุยกันระหว่าง PLC S7 ทั้งคู่นั้น จะมีตัวหนึ่งที่ทำตัวเป็น Main PLC และอีกตัวหนึ่งทำตัวเป็น Partner PLC และการเขียนโปรแกรม PUT-GET นั้นจะเกิดขึ้นที่ Main PLC เท่านั้น ตัว Partner PLC ไม่ต้องทำการโปรแกรมใดๆเลย เพียงแต่ทำการตั้งค่าและเตรียมข้อมูลให้เหมาะสมเท่านั้น

Continue reading “การสื่อสารระหว่าง CPU กับ CPU ด้วยคำสั่ง PUT/GET”

การเรียง address ของ S7-1200

รูปแบบการเรียง address ทั้งแบบ word และ double word นั้น อาจจะแตกต่างจาก PLC ยี่ห้ออื่นบ้าง แต่จริงๆแล้วไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะเป็นสิ่งที่เราต้องศึกษาว่า PLC แต่ละยี่ห้อมีรูปแบบการเรียงข้อมูลสำหรับข้อมูลแบบ word/double word เป็นแบบไหน H/L หรือ L/H เป็นต้น Continue reading “การเรียง address ของ S7-1200”

การใช้งาน S7-1200 เป็น Modbus RTU Slave

การใช้งาน S7-1200 เป็น Modbus RTU Slave

S7-1200 สามารถรองรับการใช้งานเป็น Modbus RTU Slave ผ่านางพอร์ท serial ได้ โดยขึ้นอยู่กับว่าเราจะใช้บอร์ดสื่อสารตัวไหน การที่ตั้งค่าให้ S7-1200 เป็น Modbus RTU Slave นั้น นั่นหมายความว่า S7-1200 จะสามารถแชร์ค่า address ภายใน PLC ให้อุปกรณ์อื่นๆสามารถที่จะมาดึงค่าจาก PLC ออกไปได้

Continue reading “การใช้งาน S7-1200 เป็น Modbus RTU Slave”