การใช้งาน VPN Azure ในกรณีที่ฝั่ง server ติด Firewall

การใช้งาน VPN Azure ในกรณีที่ฝั่ง server ติด Firewall

แม้ว่าการใช้งาน VPN SoftEther ในบทความก่อนหน้านั้น เราไม่จำเป็นต้องมี public IP เลยก็ตาม แต่บางครั้งก็ยังไม่สามารถทำการเชื่อมต่อได้อยู่ดี โดยส่วนใหญ่เกิดจากการติด Firewall ด้วยเหตุนี้ทาง SoftEther จึงได้พัฒนา VPN Azure เพื่อเป็น Cloud ตัวกลางในการทำ VPN (คล้ายๆการใช้งาน TeamViewer) เพื่อให้เราสามารถใช้งาน VPN โดยไม่ต้องกังวลเรื่อง Firewall หรือ Public IP เลย
VPNAzure_01.png Continue reading “การใช้งาน VPN Azure ในกรณีที่ฝั่ง server ติด Firewall”

Advertisements

การตั้งค่า VPN Server และ VPN Client ด้วย SoftEther

การตั้งค่า VPN Server และ VPN Client ด้วย SoftEther

ในบทความนี้เราจะทำการสร้าง VPN connection ด้วยการลงโปรแกรม SoftEther VPN Server ที่ PC ฝั่ง server และลงโปรแกรม SoftEther VPN Client ที่ PC ฝั่ง client ดังรูปแบบดังรูป ดังนั้นหมายความว่าการทำ VPN แบบนี้จำเป็นต้องใช้ PC เพื่อเป็นตัวกลางในการทำ VPN ทั้ง 2 ฝั่งเพราะเป็น software VPN (แต่ไม่ต้องการ router ราคาแพงเหมือนในกรณี hardware VPN)
SoftEther_Server_Client_01.png Continue reading “การตั้งค่า VPN Server และ VPN Client ด้วย SoftEther”

พื้นฐานระบบ Network

พื้นฐานระบบ Network

หากเราเปรียบเทียบการใช้งานระบบ network กับระบบโทรศัพท์นั้น สามารถเปรียบเทียบได้กับตัวอย่างดังรูปคือ ปกติแล้วแม้ว่าที่ office เราจะมีคนทำงานหลายคนหลายแผนก เราไม่สามารถที่จะขอเบอร์โทรศัพท์ให้กับทุกๆคนได้เพราะจะเป็นการสิ้นเปลืองโดยใช่เหตุ เราจึงมีเบอร์โทรศัพท์หลักอยู่ 1 หมายเลขแล้วใช้ระบบ PABX เพื่อทำเป็นเบอร์ต่อไปยังโต๊ะทำงานของแต่ละคน เช่น Mr.A มีเบอร์ต่อ 107 เป็นต้น แต่ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตาม จะมีเบอร์โทรศัพท์หลักที่ให้คนโทรหาเบอร์เดียวกันคือ 02-123-4567 แต่มีเบอร์ต่อแตกต่างกัน เป็นต้น
IP_01.png
Continue reading “พื้นฐานระบบ Network”

VPN by Softether

VPN คืออะไร

VPN (Virtual Private Network) เป็นการทำ network ซึ่งอาศัย Internet เพื่ออนุญาตให้ office ที่อยู่ระยะไกล (หรือจะเป็นเครื่องส่วนตัวก็ตาม) สามารถเชื่อมต่อกับระบบ network ขององค์กรเสมือนว่าอยู่ในระบบ local network เดียวกัน ในการที่จะสร้าง VPN connection นั้น จะต้องมีการเข้ารหัสที่เรียกว่าการ encryption ด้วย โดยผู้ส่งข้อมูลจะทำการ encrypt ข้อมูล และฝั่งผู้รับจะทำการ decrypt ข้อมูล ซึ่งเรียกว่าเป็นการสร้าง VPN Tunnel นั่นเอง

โดยทั่วไปแล้ว เรามักจะใช้ CISCO VPN router เพื่อทำ VPN ในระดับองค์กรซึ่งเป็นการทำ VPN ในระดับ hardware  ซึ่งในบทความนี้เราจะไม่กล่าวถึงวิธีนี้ แต่จะแนะนำการทำ VPN อีกแบบหนึ่งที่เรียกว่าเป็น software VPN ซึ่งไม่ต้องอาศัย hardware ราคาแพงและใช้เพียง internet ทั่วๆไปเท่านั้นก็สามารถทำ VPN ได้โดยง่ายและมีประสิทธิภาพเช่นเดียวกัน ซึ่ง software ที่เราจะใช้คือ Softether Continue reading “VPN by Softether”

ตัวอย่างการตั้งค่า MRP บน TIA Portal

ตัวอย่างการตั้งค่า MRP บน TIA Portal

การใช้งาน MRP ด้วยการตั้งค่าบน TIA Portal นั้นช่วยการให้การตั้งค่า MRP มีความง่ายขึ้นมากโดยที่ผู้ใช้งานไม่ต้องมีความรู้ network ในระดับสูงเลย ไม่ว่าจะเป็นการทำ topology หรือแม้กระทั่งการตั้ง MRP ให้กับอุปกรณ์แต่ละตัวก็ตาม

MRP_Setup_01 Continue reading “ตัวอย่างการตั้งค่า MRP บน TIA Portal”

การใช้งาน S7-1200 เป็น Modbus TCP Server

การใช้งาน S7-1200 เป็น Modbus TCP Server

ในหัวข้อก่อนหน้า เราได้ทำการตั้ง PLC S7-1200 เป็น Modbus TCP Client เพื่อให้ PLC ไปอ่านค่าจากอุปกรณ์อื่นๆมาเก็บไว้ที่ PLC เอง เช่น เราอาจจะเอา PLC ไปอ่านค่าจาก temperature controller หรือ VSD ที่เป็นยี่ห้ออื่นๆ เป็นต้น

แต่ในหัวข้อนี้ เราจะทำการตั้ง PLC S7-1200 ให้เป็น Modbus TCP Server แทน นั่นคือ PLC จะเป็นตัวปล่อยข้อมูล Modbus เพื่อให้อุปกรณ์อื่นๆมาอ่าน/เขียนค่าแทน

MBTCP_Server_00.png

Continue reading “การใช้งาน S7-1200 เป็น Modbus TCP Server”

Earthing System

IEC Terminology

IEC 60364 ได้แยกชนิดของการจำแนกชนิดของ Earthing system เป็น 3 แบบโดยอาศัยตัวอักษรคู่คือ TN, TT และ IT

อักษรตัวแรก บอกชนิดการเชื่อมต่อระหว่าง Earth และ Power Supply Equipment ( Generator หรือ Transformer)

“T” — เชื่อมต่อตรงกับจุด Earth
“I” — ไม่มีการเชื่อมต่อกับ Earth (isolation)

อักษรตัวที่สอง บอกชนิดการเชื่อมต่อระหว่าง Earth กับ Electrical Device ที่ถูกจ่ายไฟเข้าไป

“T” — เชื่อมต่อตรงกับจุด Earth
“N” — เชื่อมต่อตรงกับ Neutral และ Earth ที่จุดติดตั้ง Original

Continue reading “Earthing System”

Multi-instances DB

การใช้งาน Multi-instance DB

ปกติการเรียกใช้งาน Timer หรือ Counter แต่ละครั้ง เราจะเป็นต้องผูกกับ DB 1 ตัว นั่นหมายความว่าถ้าเรามีการใช้งาน timer มากขึ้นก็ต้องใช้ DB มากขึ้นตามไปด้วย

multi_instances_01.png

Instance DB ถูกสร้างสำหรับแต่ละ DB ในการใช้งาน counter หรือ timer แต่ละครั้ง ซึ่งถ้าหากมีการใช้งาน counter/timer มากๆแล้วก็จะทำให้มีการใช้งาน DB มากขึ้นไปด้วย  จึงเกิดการใช้งานแบบ Multi-instances DB ขึ้นมาเพื่อช่วยลดการใช้งานจำนวน DB นั้นเอง Continue reading “Multi-instances DB”