ตัวอย่างการตั้งค่า MRP บน TIA Portal

ตัวอย่างการตั้งค่า MRP บน TIA Portal

การใช้งาน MRP ด้วยการตั้งค่าบน TIA Portal นั้นช่วยการให้การตั้งค่า MRP มีความง่ายขึ้นมากโดยที่ผู้ใช้งานไม่ต้องมีความรู้ network ในระดับสูงเลย ไม่ว่าจะเป็นการทำ topology หรือแม้กระทั่งการตั้ง MRP ให้กับอุปกรณ์แต่ละตัวก็ตาม

MRP_Setup_01 Continue reading “ตัวอย่างการตั้งค่า MRP บน TIA Portal”

Advertisements

การใช้งาน S7-1200 เป็น Modbus TCP Server

การใช้งาน S7-1200 เป็น Modbus TCP Server

ในหัวข้อก่อนหน้า เราได้ทำการตั้ง PLC S7-1200 เป็น Modbus TCP Client เพื่อให้ PLC ไปอ่านค่าจากอุปกรณ์อื่นๆมาเก็บไว้ที่ PLC เอง เช่น เราอาจจะเอา PLC ไปอ่านค่าจาก temperature controller หรือ VSD ที่เป็นยี่ห้ออื่นๆ เป็นต้น

แต่ในหัวข้อนี้ เราจะทำการตั้ง PLC S7-1200 ให้เป็น Modbus TCP Server แทน นั่นคือ PLC จะเป็นตัวปล่อยข้อมูล Modbus เพื่อให้อุปกรณ์อื่นๆมาอ่าน/เขียนค่าแทน

MBTCP_Server_00.png

Continue reading “การใช้งาน S7-1200 เป็น Modbus TCP Server”

Earthing System

IEC Terminology

IEC 60364 ได้แยกชนิดของการจำแนกชนิดของ Earthing system เป็น 3 แบบโดยอาศัยตัวอักษรคู่คือ TN, TT และ IT

อักษรตัวแรก บอกชนิดการเชื่อมต่อระหว่าง Earth และ Power Supply Equipment ( Generator หรือ Transformer)

“T” — เชื่อมต่อตรงกับจุด Earth
“I” — ไม่มีการเชื่อมต่อกับ Earth (isolation)

อักษรตัวที่สอง บอกชนิดการเชื่อมต่อระหว่าง Earth กับ Electrical Device ที่ถูกจ่ายไฟเข้าไป

“T” — เชื่อมต่อตรงกับจุด Earth
“N” — เชื่อมต่อตรงกับ Neutral และ Earth ที่จุดติดตั้ง Original

Continue reading “Earthing System”

Multi-instances DB

การใช้งาน Multi-instance DB

ปกติการเรียกใช้งาน Timer หรือ Counter แต่ละครั้ง เราจะเป็นต้องผูกกับ DB 1 ตัว นั่นหมายความว่าถ้าเรามีการใช้งาน timer มากขึ้นก็ต้องใช้ DB มากขึ้นตามไปด้วย

multi_instances_01.png

Instance DB ถูกสร้างสำหรับแต่ละ DB ในการใช้งาน counter หรือ timer แต่ละครั้ง ซึ่งถ้าหากมีการใช้งาน counter/timer มากๆแล้วก็จะทำให้มีการใช้งาน DB มากขึ้นไปด้วย  จึงเกิดการใช้งานแบบ Multi-instances DB ขึ้นมาเพื่อช่วยลดการใช้งานจำนวน DB นั้นเอง Continue reading “Multi-instances DB”