การเรียง address ของ S7-1200

รูปแบบการเรียง address ทั้งแบบ word และ double word นั้น อาจจะแตกต่างจาก PLC ยี่ห้ออื่นบ้าง แต่จริงๆแล้วไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะเป็นสิ่งที่เราต้องศึกษาว่า PLC แต่ละยี่ห้อมีรูปแบบการเรียงข้อมูลสำหรับข้อมูลแบบ word/double word เป็นแบบไหน H/L หรือ L/H เป็นต้น Continue reading “การเรียง address ของ S7-1200”

การใช้งาน S7-1200 เป็น Modbus RTU Slave

การใช้งาน S7-1200 เป็น Modbus RTU Slave

S7-1200 สามารถรองรับการใช้งานเป็น Modbus RTU Slave ผ่านางพอร์ท serial ได้ โดยขึ้นอยู่กับว่าเราจะใช้บอร์ดสื่อสารตัวไหน การที่ตั้งค่าให้ S7-1200 เป็น Modbus RTU Slave นั้น นั่นหมายความว่า S7-1200 จะสามารถแชร์ค่า address ภายใน PLC ให้อุปกรณ์อื่นๆสามารถที่จะมาดึงค่าจาก PLC ออกไปได้

Continue reading “การใช้งาน S7-1200 เป็น Modbus RTU Slave”

การใช้งาน S7-1200 เป็น Modbus RTU Master

การใช้งาน S7-1200 เป็น Modbus RTU Master

สำหรับในหัวข้อนี้เราจะกล่าวถึงการนำเอา S7-1200 มาใช้เป็น Modbus RTU Master เพื่อไปอ่านข้อมูลจากอุปกรณ์อื่นๆผ่านทาง serial port ซึ่งในกรณีนี้เราจะทำการสื่อสารผ่านทาง Communication board CB1241 ซึ่งสามารถใช้งานเป็นแบบ RS485 (2-wire) ซึ่งติดตั้งลงบนตัว PLC ได้เลยMBRTU_Master_00.png Continue reading “การใช้งาน S7-1200 เป็น Modbus RTU Master”

การใช้งาน S7-1200 เป็น Modbus TCP Server

การใช้งาน S7-1200 เป็น Modbus TCP Server

ในหัวข้อก่อนหน้า เราได้ทำการตั้ง PLC S7-1200 เป็น Modbus TCP Client เพื่อให้ PLC ไปอ่านค่าจากอุปกรณ์อื่นๆมาเก็บไว้ที่ PLC เอง เช่น เราอาจจะเอา PLC ไปอ่านค่าจาก temperature controller หรือ VSD ที่เป็นยี่ห้ออื่นๆ เป็นต้น

แต่ในหัวข้อนี้ เราจะทำการตั้ง PLC S7-1200 ให้เป็น Modbus TCP Server แทน นั่นคือ PLC จะเป็นตัวปล่อยข้อมูล Modbus เพื่อให้อุปกรณ์อื่นๆมาอ่าน/เขียนค่าแทน

MBTCP_Server_00.png

Continue reading “การใช้งาน S7-1200 เป็น Modbus TCP Server”

การใช้งาน S7-1200 เป็น Modbus TCP Client

การใช้งาน S7-1200 เป็น Modbus TCP Client

S7-1200 โดยปกติแล้วจะมีพอร์ท Profinet ไว้ให้ทุกรุ่นอยู่แล้ว ซึ่งเราสามารถนำพอร์ท Profinet นี้มาใช้งานเป็น Modbus TCP Client หรือ Modbus TCP Server ก็ได้ โดยการกำหนดให้พอร์ท Profinet นี้เป็น Modbus แบบไหน ไม่ได้ขึ้นอยู่กับการตั้งค่า hardware แต่ขึ้นอยู่กับการเลือกใช้งาน Block ที่ตัวโปรแกรมของเราเอง

ในหัวข้อนี้ เราจะทำการใช้งานให้ S7-1200 ทำตัวเป็น Modbus TCP Client เพื่อไปอ่าน/เขียนค่าตัวอุปกรณ์ใดๆก็ได้ที่ทำตัวเป็น Modbus TCP Server นั่นเอง ซึ่งจะทำการสั่งงานผ่าน Block “MB_CLIENT” นั่นเอง

MCClientTCP_00.png

Continue reading “การใช้งาน S7-1200 เป็น Modbus TCP Client”

การใช้งาน Recipe ด้วย PLC

การใช้งาน Recipe ด้วย PLC

Recipe คือการทำสูตร ซึ่งเหมาะกับงานที่ต้องมีการเปลี่ยน product ในการทำงานแล้วจำเป็นต้นเปลี่ยนค่า parameter ใน PLC ใหม่ด้วย  หากเราทำการเปลี่ยนค่า parameter ใน PLC ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยน product ที่ผลิตก็จะไม่สะดวกนัก จึงเกิดความคิดของการใช้งาน recipe ขึ้นมา คือทำการเก็บสูตรไว้ที่ PLC ก่อน เมื่อถึงเวลาใช้งานก็ค่อยดึงจาก PLC มาใส่ address ของ parameter นั้นๆ

เนื่องจากการใช้งานนี้ มีการ export/import ไปยัง SD card ด้วย ดังนั้นตัว PLC ต้องมีการใส่ SD Card ของทาง Siemens เอาไว้ตลอดเวลา

ตัวอย่างสูตร:

Recipe_01.png Continue reading “การใช้งาน Recipe ด้วย PLC”

การใช้งาน Data Logging บน PLC

การใช้งาน Data Logging บน PLC

โดยปกติแล้ว การทำ Data logging เรามักจะทำบนจอ HMI เป็นหลัก แต่จริงๆแล้วตัว PLC เองก็สามารถทำ Data Logging ได้เช่นเดียวกัน ดังนั้นในกรณีที่เราไม่มีจอ HMI จริงๆ เราก็สามารถนำการประยุกต์ใช้งาน Data logging ที่ตัว PLC ได้เลย

แต่สำหรับข้อแนะนำโดยทั่วๆไปแล้ว เรายังแนะนำให้ทำ Data logging ที่จอ HMI มากกว่า เนื่องจากมีความยืดหยุ่นในการใช้งานมากกว่านั่นเอง ดังนั้นในหัวข้อนี้จึงถือเป็นการเรียนรู้ความสามารถที่เพิ่มเติมของตัว PLC เพื่อให้เราเข้าใจการทำงานของ PLC ให้มากขึ้นนั่นเอง

Continue reading “การใช้งาน Data Logging บน PLC”