การใช้งาน PWM

การใช้งาน PWM

การใช้งาน PWM เป็นการส่ง pulse โดยที่เราสามารถปรับความกว้างของ duty cycle ที่ออกมาได้ ซึ่งส่งผลต่อค่าเฉลี่ยของสัญญาณที่ออกมามีความมากน้อยได้ด้วยนั่นเอง เราจึงสามารถนำค่าเฉลี่ยของสัญญาณ output PWM นี้ไปควบคุมสัญญาณอุปกรณ์จำพวก heater ผ่านทาง solid-state relay ได้PWM_01

PWM_02

Continue reading “การใช้งาน PWM”

Earthing System

IEC Terminology

IEC 60364 ได้แยกชนิดของการจำแนกชนิดของ Earthing system เป็น 3 แบบโดยอาศัยตัวอักษรคู่คือ TN, TT และ IT

อักษรตัวแรก บอกชนิดการเชื่อมต่อระหว่าง Earth และ Power Supply Equipment ( Generator หรือ Transformer)

“T” — เชื่อมต่อตรงกับจุด Earth
“I” — ไม่มีการเชื่อมต่อกับ Earth (isolation)

อักษรตัวที่สอง บอกชนิดการเชื่อมต่อระหว่าง Earth กับ Electrical Device ที่ถูกจ่ายไฟเข้าไป

“T” — เชื่อมต่อตรงกับจุด Earth
“N” — เชื่อมต่อตรงกับ Neutral และ Earth ที่จุดติดตั้ง Original

Continue reading “Earthing System”

User-Defined Data Types (UDT)

User-defined Data Types

เป็นรูปแบบตัวแปรอีกแบบหนึ่ง ที่ทำให้เราสามารถกำหนดรูปแบบตัวแปรใหม่ของเราเอง โดยการนำเอาตัวแปรหลายๆชนิดมาประกอบขึ้นเป็นตัวแปรชนิดใหม่นี้ขึ้นมา

UDT_01 Continue reading “User-Defined Data Types (UDT)”

การใช้งาน High Speed Counter (HSC)

การใช้งาน High Speed Counter (HSC) บน S7-1200 นั้นมีความง่ายในการใช้งานมาก เพราะอาศัยการโปรแกรมน้อยมาก  โดยหลักๆส่วนใหญ่แล้วเราจะทำการตั้งค่า HSC เท่านั้น ว่าต้องการใช้ channel ไหน, ใช้ counter แบบกี่เฟส เป็นต้น

จากนั้น software จะทำการระบุให้เรามาอยู่แล้วว่า input ไหนใช้ทำอะไร และใช้ Input address ตัวไหน เมื่อเราทำการโหลดการตั้งค่าเหล่านี้ลงไปใน PLC เราก็จะสามารถอ่านค่า high speed counter ได้ทันทีโดยที่ไม่ต้องการโปรแกรมใดๆเลย Continue reading “การใช้งาน High Speed Counter (HSC)”

การทำ Slide-in Screen

การทำ Slide-in Screen

Slide-in screen เป็นลูกเล่นที่ทำการซ่อนหน้าต่างย่อยทางฝั่ง ซ้าย ขวา บน และล่างได้ และจะแสดงขึ้นมาทันทีเมื่อเราทำการกดในพื้นที่ใกล้ๆส่วนนั้น  นอกเหนือจะเป็นลูกเล่นเพื่อเพิ่มความน่าสนใจแล้ว สามารถช่วยให้เราประหยัดพื้นที่การใช้งานหน้าจอได้ด้วยแม้ว่าจะใช้งานหน้าจอที่มีขนาดเล็กก็ตาม Continue reading “การทำ Slide-in Screen”

การใช้งาน Array เบื้องต้น

Array เป็นข้อมูลแบบโครงสร้างชนิดหนึ่ง ซึ่งประกอบขึ้นจากข้อมูลหลายๆ ตัวรวมเข้าด้วยกันเป็นกลุ่ม โดยข้อมูลแต่ละตัวในกลุ่มถูกเรียกว่า Element และแต่ละ element จะต้องเป็นข้อมูลชนิดเดียวกัน และสามารถอ้างถึงข้อมูลแต่ละ element ในได้โดยใช้ดัชนี (Index) ต่อท้ายหลังชื่อตัวแปร Index นี้จะเป็นตัวบ่งบอกถึงลำดับที่ของตัวแปร array ลักษณะของดัชนีที่เราสามารถเข้าใจได้ง่ายที่สุดก็คือ ตัวเลข นั่นเอง Continue reading “การใช้งาน Array เบื้องต้น”

การ downgrade firmware จาก version14 เป็น version13

กรณีที่จอถูก download ด้วย TIA V14 ลงไปแล้วนั้น ตัว firmware ของจอจะถูก upgrade เป็น firmware version 14 ด้วยเช่นเดียวกัน  ซึ่งเราจะไม่สามารถใช้ TIA V13 เพื่อทำการ download ลงไปได้อีกdowngrade_01.png Continue reading “การ downgrade firmware จาก version14 เป็น version13”