ตัวอย่างการใช้จอ Comfort Panel เชื่อมต่อกับ Rockwell Micrologix

ตัวอย่างการใช้จอ Comfort Panel เชื่อมต่อกับ Rockwell Micrologix

เนื่องจากจอ Comfort Panel นั้นมีพอร์ทการสื่อสารมาให้ทั้งแบบ Profinet และ MPI/DP ดังนั้นเราจึงสามารถใช้พอร์ท MPI/DP นี้มาเชื่อมต่อกับ Micrologix PLC ผ่านทาง RS422 ได้

Micrologix_01
การเชื่อมต่อ Comfort Panel ไปยัง Micrologix ผ่านตัวแปลง 6AV6671-8XE00-0AX0

Continue reading “ตัวอย่างการใช้จอ Comfort Panel เชื่อมต่อกับ Rockwell Micrologix”

Advertisements

การทำ simulation ด้วย PLCSIM

การทำ simulation ด้วย PLCSIM

PLCSIM เป็น software ที่ต้องลงเพิ่มเติม (แต่ฟรี) สำหรับ STEP7 เพื่อใช้ในการทำ simulation ตัว PLC ทำให้เราไม่จำเป็นต้องมี PLC จริงๆในการทดสอบโปรแกรมที่ได้ทำมา  ซึ่งจะช่วยลดเวลาในการพัฒนาโปรแกรมได้อย่างมากและก็สอดคล้องกับ concept ของทางผู้พัฒนาคือ concept การใช้งานแบบ Digital Twin คือทุกอย่างจะถูกออกแบบและแก้ไขบน computer ให้เรียบร้อยเสียก่อนแล้วจึงทำการ download ลงบนอุปกรณ์จริงๆในภายหลัง

เพราะการใช้งาน PLCSIM นั้นมีข้อดีคือ เราสามารถทำการ simulation PLC จาก PLCSIM ร่วมกับ simulation ของ HMI ได้เลย ดังนั้นจะเห็นได้ว่าทุกอย่างทั้ง PLC และ HMI สามารถออกแบบได้จากการ simulation ล้วนๆ จนเมื่อได้ผลที่พอใจแล้วจึงโหลดลงอุปกรณ์จริง Continue reading “การทำ simulation ด้วย PLCSIM”

Watch table / Force table

Watch table / Force table

ในบางครั้ง เราอาจจะต้องการดูค่าตัวแปรต่างๆหรือเปลี่ยนค่าตัวแปรต่างๆในโปรแกรม เราสามารถสร้าง Watch table ขึ้นมาเพื่อรวบรวมตัวแปรต่างๆมาไว้ในตารางเดียวกันได้เพื่อความง่ายในการตรวจสอบค่าและการเปลี่ยนค่า แต่ Watch table ไม่สามารถบังคับค่าให้กับ Input หรือ Output จริงๆได้ แต่ถ้าหากเราต้องการบังคับค่า Input จริงๆของ PLC หรือ Output จริงๆของ PLC (ซึ่งอาจจะขัดแย้งกับการทำงานของโปรแกรม) เราสามารถเลือกใช้งาน Force table แทนได้ในกรณีนี้ Continue reading “Watch table / Force table”

การใช้งาน Analog Input/Output

การใช้งาน Analog Input/Output

ปกติ S7-1200 จะมี Analog Input 2 channel ติดมาให้อยู่แล้ว แต่เราก็สามารถเลือกโมดูล analog มาติดเพิ่มอีกก็ได้ โดยการอ่านค่าจาก analog input หรือส่งค่าออกไปยัง analog output นั้นสามารถทำได้ง่ายมาก เพราะ S7-1200 ระบุ analog input เป็น %IWxx และ analog output เป็น %QWxx ซึ่งสามารถนำมาใช้งานตรงๆได้เลย

Continue reading “การใช้งาน Analog Input/Output”

วิธีการตรวจสอบตำแหน่งของ tag ที่ถูกใช้ใน PLC

วิธีการตรวจสอบตำแหน่งของ tag ที่ถูกใช้ใน PLC

วิธีที่ 1: ตรวจสอบจาก Tag table

1. ให้เปิด tag table ที่มี tag ที่ต้องการอยู่ แล้วเลือกตัว tag นั้น จากนั้นไปดูในส่วนของ Info -> Cross-references จะแสดงตำแหน่งของ block ต่างๆที่มี tag นั้นอยู่ หากเราเอา mouse ไปวางตรงตำแหน่งของคอลัมน์ Reference location โปรแกรมจะเปิดตำแหน่งในโปรแกรมนั้นมาให้เรา Continue reading “วิธีการตรวจสอบตำแหน่งของ tag ที่ถูกใช้ใน PLC”

การเพิ่มหน้าจอ HMI เพื่อคุยกับ PLC

การเพิ่มหน้าจอ HMI เพื่อคุยกับ PLC

การใช้งาน TIA Portal มีข้อดีคือ อุปกรณ์ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็น PLC หรือ HMI จะอยู่บน Platform เดียวกัน แม้ว่าการใช้งานนั้นจะยังคงต้องลงโปรแกรม 2 ตัว คือ STEP7 สำหรับเขียน PLC และ WinCC สำหรับเขียน HMI แต่สุดท้ายเมื่อลงแล้วทั้งคู่ก็อยู่บน TIA Portal อยู่ดี

เนื่องจากการเพิ่มหน้าจอเข้าไปใน project นั้นทำได้หลากหลายวิธี จึงขอกล่าวถึงวิธีที่นิยมใช้ดังนี้ Continue reading “การเพิ่มหน้าจอ HMI เพื่อคุยกับ PLC”

การทำ Factory reset จอ Basic Panel ด้วย USB

การทำ Factory reset จอ Basic Panel ด้วย USB

จอ Basic Panel นั้นสามารถทำ factory reset ได้ด้วย USB storage เมื่อเราใช้งานด้วย TIA Portal V14 เป็นต้นไป โดยมีขั้นตอนดังนี้คือ

Continue reading “การทำ Factory reset จอ Basic Panel ด้วย USB”