การสื่อสารระหว่าง CPU กับ CPU ด้วยคำสั่ง PUT/GET

PUT-GET communication

PUT-GET เป็นคำสั่งในส่วนของ S7 connection คือเป็นคำสั่งเพื่อให้ PLC Siemens คุยกับ PLC Siemens ด้วยกันเอง เช่นนำ S7-1200 ไปคุยกับ S7-300 เป็นต้น

PUT_GET_01

ซึ่งการคุยกันระหว่าง PLC S7 ทั้งคู่นั้น จะมีตัวหนึ่งที่ทำตัวเป็น Main PLC และอีกตัวหนึ่งทำตัวเป็น Partner PLC และการเขียนโปรแกรม PUT-GET นั้นจะเกิดขึ้นที่ Main PLC เท่านั้น ตัว Partner PLC ไม่ต้องทำการโปรแกรมใดๆเลย เพียงแต่ทำการตั้งค่าและเตรียมข้อมูลให้เหมาะสมเท่านั้น

Continue reading “การสื่อสารระหว่าง CPU กับ CPU ด้วยคำสั่ง PUT/GET”

Advertisements