การใช้งาน PWM

การใช้งาน PWM

การใช้งาน PWM เป็นการส่ง pulse โดยที่เราสามารถปรับความกว้างของ duty cycle ที่ออกมาได้ ซึ่งส่งผลต่อค่าเฉลี่ยของสัญญาณที่ออกมามีความมากน้อยได้ด้วยนั่นเอง เราจึงสามารถนำค่าเฉลี่ยของสัญญาณ output PWM นี้ไปควบคุมสัญญาณอุปกรณ์จำพวก heater ผ่านทาง solid-state relay ได้PWM_01

PWM_02

Continue reading “การใช้งาน PWM”

Advertisements