การใช้งาน High Speed Counter (HSC)

การใช้งาน High Speed Counter (HSC) บน S7-1200 นั้นมีความง่ายในการใช้งานมาก เพราะอาศัยการโปรแกรมน้อยมาก  โดยหลักๆส่วนใหญ่แล้วเราจะทำการตั้งค่า HSC เท่านั้น ว่าต้องการใช้ channel ไหน, ใช้ counter แบบกี่เฟส เป็นต้น

จากนั้น software จะทำการระบุให้เรามาอยู่แล้วว่า input ไหนใช้ทำอะไร และใช้ Input address ตัวไหน เมื่อเราทำการโหลดการตั้งค่าเหล่านี้ลงไปใน PLC เราก็จะสามารถอ่านค่า high speed counter ได้ทันทีโดยที่ไม่ต้องการโปรแกรมใดๆเลย Continue reading “การใช้งาน High Speed Counter (HSC)”

Advertisements

การใช้งาน Array เบื้องต้น

Array เป็นข้อมูลแบบโครงสร้างชนิดหนึ่ง ซึ่งประกอบขึ้นจากข้อมูลหลายๆ ตัวรวมเข้าด้วยกันเป็นกลุ่ม โดยข้อมูลแต่ละตัวในกลุ่มถูกเรียกว่า Element และแต่ละ element จะต้องเป็นข้อมูลชนิดเดียวกัน และสามารถอ้างถึงข้อมูลแต่ละ element ในได้โดยใช้ดัชนี (Index) ต่อท้ายหลังชื่อตัวแปร Index นี้จะเป็นตัวบ่งบอกถึงลำดับที่ของตัวแปร array ลักษณะของดัชนีที่เราสามารถเข้าใจได้ง่ายที่สุดก็คือ ตัวเลข นั่นเอง Continue reading “การใช้งาน Array เบื้องต้น”

Adding support packages

Adding support packages

ในบางครั้ง ทางผู้ผลิตการเพิ่มอุปกรณ์หรือ module ใหม่ๆที่ software ดั้งเดิมไม่มี ดังนั้นเราต้องทำการเพิ่ม support package ด้วยตัวเองเพื่อให้ software เราสามารถมองเห็นอุปกรณ์ตัวใหม่ๆได้ Continue reading “Adding support packages”

Web Server

Web Server

PLC S7-1200 มี function ที่มีประโยชน์และใช้งานได้ง่ายอยู่คือ Web-Server ซึ่งทำให้เราสามารถเข้าไปดูข้อมูลต่างๆของ PLC ผ่านทาง web browser ทั่วๆไปอย่าง Internet Explorer ได้โดยที่ไม่ต้องมีเครื่องมืออื่นๆเลย

การใช้งาน Web Server นั้นต้องทำการตั้งค่า PLC ก่อนเพื่อทำการ enable และกำหนดค่าที่ต้องการดู รวมถึงกำหนด username+password เพื่อป้องกันการเข้าถึงจากบุคคลไม่พึงประสงค์ด้วย

Continue reading “Web Server”

Multi-instances DB

การใช้งาน Multi-instance DB

ปกติการเรียกใช้งาน Timer หรือ Counter แต่ละครั้ง เราจะเป็นต้องผูกกับ DB 1 ตัว นั่นหมายความว่าถ้าเรามีการใช้งาน timer มากขึ้นก็ต้องใช้ DB มากขึ้นตามไปด้วย

multi_instances_01.png

Instance DB ถูกสร้างสำหรับแต่ละ DB ในการใช้งาน counter หรือ timer แต่ละครั้ง ซึ่งถ้าหากมีการใช้งาน counter/timer มากๆแล้วก็จะทำให้มีการใช้งาน DB มากขึ้นไปด้วย  จึงเกิดการใช้งานแบบ Multi-instances DB ขึ้นมาเพื่อช่วยลดการใช้งานจำนวน DB นั้นเอง Continue reading “Multi-instances DB”

Basic Programming

Design your program

เมื่อเราต้องการสร้างโปรแกรมสำหรับการทำงานอัตโนมัติด้วย PLC เรามักจะทำการเขียนคำสั่งลงใน code block ต่างๆคือ OB, FB และ FC

โครงสร้างของการเขียนโปรแกรมเราจะสามารถเลือกใช้โครงสร้างแบบ linear หรือแบบ modular ก็ได้

  • Linear structure เป็นการเขียนโปรแกรมโดยทำงานทุกคำสั่งใน sequence เดียวตั้งแต่ต้นจนจบ โดยปกติแล้ว linear program จะเขียนลงที่ program cycle OB ตัวเดียว (เช่น OB1)
  • Modular structure จะทำการเรียก code block แต่ละตัวเฉพาะ ในการทำหน้าที่นั้นๆ นั่นคือเราจะทำการแบ่งโปรแกรมที่ซับซ้อนไปสู่โปรแกรมย่อยๆ แล้วทำการเรียกใช้ code block แต่ละตัวตามหน้าที่ที่ต้องการ

programming_01.png Continue reading “Basic Programming”

Device configuration เบื้องต้น

หัวข้อ Device configuration เบื้องต้นนี้ ประกอบด้วยเนื้อหาตั้งแต่การทำ upload PLC ทั้งแบบการ upload เป็น new station คือดึงทุกอย่างมาหมด และ Upload แบบ unspecified CPU คือดึง hardware configuration ของจริงขึ้นมาแสดงทั้งหมด

รวมถึงการเปลี่ยนรุ่น CPU, การเพิ่ม module ด้วยตัวเอง, การตั้งค่า system memory และ clock memory, การตั้งค่า IP address ให้กับ PLC และการตั้ง protection ให้กับ PLC ในแบบต่างๆเป็นต้น Continue reading “Device configuration เบื้องต้น”

การสร้าง FC แบบมีการส่งผ่านตัวแปร In/Out

การสร้าง FC ที่มี parameter In และ Out ก็เสมือนการเขียนโปรแกรมจำพวก Text programmer เช่น ภาษา C เป็นต้น ที่มีการเรียกใช้ function แบบที่ส่งผ่าน parameter นั่นเอง Continue reading “การสร้าง FC แบบมีการส่งผ่านตัวแปร In/Out”

PLC Concept (S7-1200)

พื้นฐานการทำงานของ PLC

ในแต่ละ scan cycle ของ PLC นั้นประกอบด้วยการเขียน outputs, อ่าน inputs, ทำงานตามโปรแกรมที่ได้เขียนไว้ และทำในส่วนของ system maintenance หรือ background processing

ภายใต้เงื่อนไขปกติ ทั้ง digital และ analog I/O จะถูก update ข้อมูลพร้อมๆกันในแต่ละ scan cycle โดยอาศัย internal memory ที่เรียกว่า process image  ดังนั้น process image จะประกอบด้วยการจับสัญญาณอย่างรวดเร็ว (snapshot) ของ inputs และ outputs จริงๆของ CPU, signal board และ signal module ต่างๆ Continue reading “PLC Concept (S7-1200)”