การใช้งาน Recipe ด้วย PLC

การใช้งาน Recipe ด้วย PLC

Recipe คือการทำสูตร ซึ่งเหมาะกับงานที่ต้องมีการเปลี่ยน product ในการทำงานแล้วจำเป็นต้นเปลี่ยนค่า parameter ใน PLC ใหม่ด้วย  หากเราทำการเปลี่ยนค่า parameter ใน PLC ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยน product ที่ผลิตก็จะไม่สะดวกนัก จึงเกิดความคิดของการใช้งาน recipe ขึ้นมา คือทำการเก็บสูตรไว้ที่ PLC ก่อน เมื่อถึงเวลาใช้งานก็ค่อยดึงจาก PLC มาใส่ address ของ parameter นั้นๆ

เนื่องจากการใช้งานนี้ มีการ export/import ไปยัง SD card ด้วย ดังนั้นตัว PLC ต้องมีการใส่ SD Card ของทาง Siemens เอาไว้ตลอดเวลา

ตัวอย่างสูตร:

Recipe_01.png Continue reading “การใช้งาน Recipe ด้วย PLC”

การใช้งาน Data Logging บน PLC

การใช้งาน Data Logging บน PLC

โดยปกติแล้ว การทำ Data logging เรามักจะทำบนจอ HMI เป็นหลัก แต่จริงๆแล้วตัว PLC เองก็สามารถทำ Data Logging ได้เช่นเดียวกัน ดังนั้นในกรณีที่เราไม่มีจอ HMI จริงๆ เราก็สามารถนำการประยุกต์ใช้งาน Data logging ที่ตัว PLC ได้เลย

แต่สำหรับข้อแนะนำโดยทั่วๆไปแล้ว เรายังแนะนำให้ทำ Data logging ที่จอ HMI มากกว่า เนื่องจากมีความยืดหยุ่นในการใช้งานมากกว่านั่นเอง ดังนั้นในหัวข้อนี้จึงถือเป็นการเรียนรู้ความสามารถที่เพิ่มเติมของตัว PLC เพื่อให้เราเข้าใจการทำงานของ PLC ให้มากขึ้นนั่นเอง

Continue reading “การใช้งาน Data Logging บน PLC”

การใช้งาน High Speed Counter (HSC)

การใช้งาน High Speed Counter (HSC) บน S7-1200 นั้นมีความง่ายในการใช้งานมาก เพราะอาศัยการโปรแกรมน้อยมาก  โดยหลักๆส่วนใหญ่แล้วเราจะทำการตั้งค่า HSC เท่านั้น ว่าต้องการใช้ channel ไหน, ใช้ counter แบบกี่เฟส เป็นต้น

จากนั้น software จะทำการระบุให้เรามาอยู่แล้วว่า input ไหนใช้ทำอะไร และใช้ Input address ตัวไหน เมื่อเราทำการโหลดการตั้งค่าเหล่านี้ลงไปใน PLC เราก็จะสามารถอ่านค่า high speed counter ได้ทันทีโดยที่ไม่ต้องการโปรแกรมใดๆเลย Continue reading “การใช้งาน High Speed Counter (HSC)”

การทำ Slide-in Screen

การทำ Slide-in Screen

Slide-in screen เป็นลูกเล่นที่ทำการซ่อนหน้าต่างย่อยทางฝั่ง ซ้าย ขวา บน และล่างได้ และจะแสดงขึ้นมาทันทีเมื่อเราทำการกดในพื้นที่ใกล้ๆส่วนนั้น  นอกเหนือจะเป็นลูกเล่นเพื่อเพิ่มความน่าสนใจแล้ว สามารถช่วยให้เราประหยัดพื้นที่การใช้งานหน้าจอได้ด้วยแม้ว่าจะใช้งานหน้าจอที่มีขนาดเล็กก็ตาม Continue reading “การทำ Slide-in Screen”

การใช้งาน Array เบื้องต้น

Array เป็นข้อมูลแบบโครงสร้างชนิดหนึ่ง ซึ่งประกอบขึ้นจากข้อมูลหลายๆ ตัวรวมเข้าด้วยกันเป็นกลุ่ม โดยข้อมูลแต่ละตัวในกลุ่มถูกเรียกว่า Element และแต่ละ element จะต้องเป็นข้อมูลชนิดเดียวกัน และสามารถอ้างถึงข้อมูลแต่ละ element ในได้โดยใช้ดัชนี (Index) ต่อท้ายหลังชื่อตัวแปร Index นี้จะเป็นตัวบ่งบอกถึงลำดับที่ของตัวแปร array ลักษณะของดัชนีที่เราสามารถเข้าใจได้ง่ายที่สุดก็คือ ตัวเลข นั่นเอง Continue reading “การใช้งาน Array เบื้องต้น”

การ downgrade firmware จาก version14 เป็น version13

กรณีที่จอถูก download ด้วย TIA V14 ลงไปแล้วนั้น ตัว firmware ของจอจะถูก upgrade เป็น firmware version 14 ด้วยเช่นเดียวกัน  ซึ่งเราจะไม่สามารถใช้ TIA V13 เพื่อทำการ download ลงไปได้อีกdowngrade_01.png Continue reading “การ downgrade firmware จาก version14 เป็น version13”

การ backup/restore project ผ่าน USB storage

การ backup/restore project ผ่าน USB storage

หน้าจอ Basic Panel 2nd Generation มี feature ที่เพิ่มขึ้นมาคือ เราสามารถทำการ backup และ restore project ของหน้าจอผ่านทาง USB storage ได้  ซึ่งเมื่อเราได้ไฟล์ backup มาแล้ว เราก็สามารถใช้ USB Storage โหลดกลับไปยังจอรุ่นเดียวกันตัวใหม่ได้เลยโดยที่ไม่ต้องมี software ใดๆทั้งสิ้น  จึงช่วยให้การทำงานสะดวกมากขึ้นในยามฉุกเฉินที่เราไม่สะดวกพกพาคอมพิวเตอร์เพื่อทำการ backup ตัวหน้าจอเก็บเอาไว้

Continue reading “การ backup/restore project ผ่าน USB storage”