การเรียง address ของ S7-1200

รูปแบบการเรียง address ทั้งแบบ word และ double word นั้น อาจจะแตกต่างจาก PLC ยี่ห้ออื่นบ้าง แต่จริงๆแล้วไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะเป็นสิ่งที่เราต้องศึกษาว่า PLC แต่ละยี่ห้อมีรูปแบบการเรียงข้อมูลสำหรับข้อมูลแบบ word/double word เป็นแบบไหน H/L หรือ L/H เป็นต้น Continue reading “การเรียง address ของ S7-1200”

Advertisements